12.6.2020

Terassi

Perusohjeet terassin rakentamiseen

Tämän päivän terasseihin liittyy paljon haaveita; halutaan tilaa, toiminnallisuuttaja tyylikästä ulkonäköä. Terassilla viihdytetään vieraita ja pidetään perhejuhlia. Ei siis ole ihan sama, miltä terassilauta näyttää. Uusissa terassilaudoissa on huomioitu myös asennuksen helppous ja kiinnityksen huomaamattomuus.

Tältä sivulta löydät ideoita ja ohjeita erilaisten terassien rakentamiseen, käytettäviin materialeihin, kiinnitykseen, pintakäsittelyyn ja huoltoon.

Muista tarkistaa rakennuslupaa koskevat asiat jo hankkeen suunnitteluvaiheessa kunnan rakennusvalvonnasta.

Ennen perustusten tekoa kannattaa selvittää rakennuspaikan routasyvyys. Routasyvyydestä maakunnittain löytyy lisää tietoa Ympäristöhallinnon verkkopalvelusta.

Näin rakennat terassin

Perustus

Mikäli alusta on tiivis ja routimaton, perustukseksi riittää esimerkiksi seuraavanlainen pilariperustus. Mikäli maaperä on routivaa tai pehmeää, pyydä rakennusalan ammattilaiselta apua oikean perustamistavan valinnassa.

1 Aseta betoniset pihalaatat terassin kulmiin. Varmista pitkän laudan ja vatupassin avulla, että kaikki laatat ovat samalla korkeudella. Mikäli terassin sivun pituus on yli 3 metriä, tee vastaavanlainen pilariperustus myös sivun puoliväliin (jänneväli enintään 3 metriä).

2 Asenna pilariharkot pihalaattojen päälle piirroksen mukaisesti.

3 Täytä pilarin ontto keskiosa betonimassalla. Upota harjateräspätkät betonimassaan.

Runko

4 Aseta rungon ulkokehän lankut (esim. 50×150 mm) paikoilleen ja naulaa lankut kiinni toisiinsa.

5 Mittaa ja merkitse rungon välipalkkien paikat (max 500 mm välein) ja ruuvaa palkkikengät kiinni ulkokehän päätylankkuihin.

6 Asenna rungon välipalkit palkkikenkiin ja ruuvaa kiinni.

7 Aseta kaiteiden pystytolpat paikoilleen ja kiinnitä runkoon kulmaraudoilla.

Kansilaudoitus

Tarkista rungon ristimitta ennen kansilaudoituksen asennusta, jotta varmistut rungon suoruudesta. Mittaa etäisyys rungon vasemmasta etukulmasta oikeaan takakulmaan ja sen jälkeen oikeasta etukulmasta vasempaan takakulmaan. Siirrä tarvittaessa runkorakennetta etureunasta niin, että molemmat mittauslukemat ovat samoja, jotta runko on ”ristimitassaan”.

8 Aloita kansilautojen asennus terassin etureunasta. Tee lautoihin tarvittavat lovet kaidetolppien kohdalle. Sopiva lautojen väli saadaan asettamalla timpurin kynä kansilautojen väliin. Mikäli painekyllästettyjen lautojen kosteus on korkea, kannattaa käyttää pienempää väliä, sillä laudat kutistuvat kuivuessaan. Lautojen väliin tulee jättää vähintään 3 mm rako. Lautojen päädyissä (esim. jatkoksen kohdalla) suositellaan ruuvin reikien poraamista, koska näin estetään lautojen halkeaminen ruuvaus kohdista.

Portaat

9 Sahaa portaiden reisilankut oikean mittaisiksi ja kiinnitä ne toisiinsa esim. kansilaudoituksesta jääneillä hukkapätkillä. Muista portaiden rungon välipalkeissa sama maksimiväli (500 mm) kuin rungon välipalkeissa notkumisen minimoimiseksi.

10 Asenna betoniset pihalaatat maahan niin, että ne jäävät portaiden reisilankkujen alle tukemaan porrasrakennetta.

11 Ruuvaa portaiden runko kiinni terassin runkoon, jonka jälkeen kiinnitä portaiden kansilaudoitus ja otsalaudat paikoilleen.

Terassikaide

12 Katkaise ala- ja yläjuoksut oikean pituisiksi ja aseta ne terassin kansilaudoituksen päälle.

13 Katkaise pystyrimat ja aseta ne paikoilleen kuvan mukaisesti.

14 Aseta toiset ala- ja yläjuoksut paikoilleen pystyrimojen päälle ja ruuvaa kiinni.

15 Katkaise päätyrimat ja ruuvaa ne kaide-elementin molempiin päihin. Ruuvaa kaide-elementti päätyrimoista kulmatolppiin. Katkaise kaiteen päällyslauta oikean pituiseksi ja ruuvaa paikalleen.

Pintakäsittely

Puutavara, myös painekyllästetty ja lämpökäsitelty, harmaantuu ulkokäytössä auringon ultraviolettisäteilyn vaikutuksesta. Harmaantumista voidaan ehkäistä ja puun väri palauttaa uv-suojan antavalla pintakäsittelyllä.

Puun pintakäsittelyyn soveltuvat puuöljyt, kuultavat ja peittävät puunsuojat sekä ulkokäyttöön tarkoitetut maalit. Homekasvu voidaan ehkäistä käsittelemällä pinta homeenestoaineella. Ilman, maalin ja maalattavan pinnan tulee olla vähintään + 5 C ja ilman suhteellisen kosteuden on oltava alle 80 % pintakäsittelyn ja kuivumisen aikana.

Pintakäsittelyaine tulee valita käyttökohteen mukaan. Lue pintakäsittelyainevalmistajan ohjeet ennen käsittelyä. Valinnassa saa apua maaleja ja puunsuoja-aineita myyvistä liikkeistä.

Painekyllästetyn puun pintakäsittelyssä on kiinnitettävä huomiota siihen, että käsiteltävä puu on riittävän kuivaa. Keväällä rakennettu terassi on riittävän kuivaa pintakäsiteltäväksi loppukesällä. Jos rakennustyö ajoittuu kesään tai syksyyn, kannattaa pintakäsittely tehdä vasta seuraavana kesänä. Lämpökäsitelty puupinta suositellaan pintakäsiteltäväksi heti jo asennuksen yhteydessä.

Pintakäsittelyssä tulee kiinnittää erityistä huomiota katkaisupintojen käsittelyyn, koska puu imee kosteutta luontaisesti eniten kappaleen päistä pituussuunnassa. Jos tuotteet käsitellään ennen asennusta, on kiinnityskohdat suojattava erikseen pintakäsittelyaineella asennuksen jälkeen.

Kiinnitys

Käytä lämpökäsitellyn ja painekyllästetyn puutavaran kiinnitykseen ruostumattomasta tai haponkestävästä teräksestä valmistettuja kiinnikkeitä. Erityisen tärkeää on, että yhdessä käytettävät kiinnikkeet, ruuvit ja naulat ovat kaikki samaa materiaalia.

Huolto

Terassin hoidossa on tärkeää vuosittainen huoltokäsittely. Puhdista pinta säännöllisesti pölystä ja irtoavasta aineksesta. Tee tarvittaessa uusintapintakäsittely pintakäsittelyainevalmistajan ohjeiden mukaisesti.

Materiaalivaihtoehdot

Ulkokäytössä puu joutuu alttiiksi erityisesti kosteudelle ja auringon ultraviolettisäteilylle. Piharakenteiden perustuksissa puu joutuu kosketuksiin myös maan ja betonin kanssa. Terassin rakentamisessa suositellaan käytettäväksi painekyllästettyä ja/tai lämpökäsiteltyä puutavaraa, jotka antavat tavallista puutavaraa pitkäaikaisemman suojan säätilan vaihteluja ja lahoa vastaan.

Oikein pintakäsiteltynä myös tavallinen puutavara soveltuu piharakentamiseen etenkin katetuissa tiloissa ja kohteissa, joissa rakenteet pääsevät esteettä kuivumaan. Painekyllästettyä ja lämpökäsiteltyä puutavaraa kannattaa käyttää, kun kohde on jatkuvasti alttiina säärasituksille kuten avoterasseissa. Suoraan maakosketukseen soveltuu parhaiten A-luokan painekyllästetty puutavara. Terassin rakenteissa voi painekyllästettyä ja lämpökäsiteltyä puuta yhdistää keskenään.

Painekyllästetty puutavara

Painekyllästetty puutavara on käsitelty aineilla, jotka tunkeutuvat laholle alttiin pintapuun läpi sydänpuuhun asti. Painekyllästetty puutavara kestää selvästi käsittelemätöntä puuta kauemmin olosuhteissa, joissa kohde on suorassa maa- ja vesikosketuksessa. Painekyllästettyä puutavaraa on sekä vihreänä että ruskeana. Painekyllästetyt terassituotteet ovat kotimaista mäntyä. Lue lisää: www.kestopuu.fi

Lämpökäsitelty puutavara

Lämpökäsittely perustuu korkeaan lämpötilaan ja vesihöyryn käyttöön. Siinä puusta poistuu lahottajasienten ravintonaan käyttämiä aineita, mikä parantaa puun lahonkesto-ominaisuuksia selvästi verrattaessa käsittelemättömään puuhun. Lämpökäsittely parantaa lisäksi puun mittapysyvyyttä ja poistaa puusta pihkan, mikä helpottaa pintakäsittelyä. Lämpöpuu on läpivärjäytynyt ruskeaksi. Lämpökäsitellyt terassituotteet ovat kotimaista mäntyä ja kuusta. Lue lisää: www.thermowood.fi