30.6.2020

Oven vaihtaminen ja kunnostus

Ikkunoiden ja ovien kautta kulkeutuu huomattava osa lämmitysenergiasta ulos. Niiden kunnolla on myös merkitystä asumismukavuuteen, sillä vanhat ja huonokuntoiset ovet ja ikkunat ovat usein vetoisia.

Ovia koskevat paloturvallisuutta, ääneneristyskykyä, murtosuojausta, toiminnallisuutta, mitoitusta sekä lasitusta ja ulkonäöllisiä laatuvaatimuksia säätävät määräykset ja ohjeet. Monet ovet on mahdollista toteuttaa puusta: paloturvallisuus- määräysten mukaiset osastoivat ovet voivat olla puurakenteisia B 15 -, B 30- tai B 60-luokan ovia. Ovien mitoitus perustuu moduulimitoitukseen. Ovia koskevia määräyksiä ja täydentäviä ohjeita löytyy Rakennustiedon Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset (RYL) -kirjasta sekä RT-korteista.

Erikoisovet kuten liukuovet, taiteovet, paljeovet, taiteseinät ja siirtoseinät voi mitoittaa moduulimitoista riippumattomasti, erikoismitoilla. Näiden ovien osalta erityistä huomiota vaativat ääneneristävyyden ja paloturvallisuuden suunnittelu, joka voi vaatia erityisratkaisuja. Esteettömyys voi olla helpompi toteuttaa erikoisovella.

Ovien kunnostusOville voi suorittaa samat huoltotoimenpiteet kuin ikkunoille, eristäminen suoritetaan samalla tavalla.

Riittävä tiiveys saavutetaan usein asentamalla uudet tiivisteet tai tiivistelista oviaukkoon. Saranoiden säädöllä voidaan vaikuttaa oven asemaan karmissa ja näin myös ilmanpitävyyteen.

Karmien ja rakennuksen rungon välisten eristeiden uusiminen parantaa ilmatiiveyttä ja lämmöneristävyyttä. Yksinkertaisen oven energiatehokkuuden parantaminen on vaikeaa, hyvä keino on erillinen lisäovi tai tuulikaappi.

Ohje oven asentamiseen

Pidä mielessä

Talon julkisivulle voi tehdä kasvojenkohotuksen vaihtamalla ulko-oven. Oven vaihtaminen voi parantaa myös energiatehokkuutta ja asumisviihtyvyyttä ja olla siten jopa taloudellisesti kannattavaa, sillä uudet ovet ovat huomattavasti tiiviimpiä ja paremmin eristäviä kuin vanhat. Jos oven vaihto vaikuttaa huomattavasti rakennuksen ulkoasuun, on toimenpiteelle haettava rakennuslupaa.

On tärkeää valita oikean kokoinen ovi. Uutta taloa rakennettaessa oviaukko on paljaana ja se voidaan mitata paikan päällä tai piirustusten pohjalta. Jos remontoit vanhaa taloa, voi oikeiden mittojen saaminen olla vaikeampaa, sillä oviaukon vapaat mitat ovat piilossa vuorauslistojen ja peitelistojen alla. Kannattaakin aloittaa irrottamalla nämä listat esimerkiksi oven sisäpuolelta, jotta saat selville oviaukon todelliset mitat. Oven karmin ulkomittojen on oltava 20–30 mm pienemmät kuin oviaukon mittojen.

Tarvitset seuraavat työkalut: vasara, ruuvimeisseli, nivelmitta, pitkä vesivaaka, nauloja ja ruuveja, mahdollisesti porakone sekä ruuvinväännin, massaruisku, tulppia ja ruuveja oven kiinnitykseen sekä kaksi rimaa ristimittojen mittaamiseen. Lisäksi tarvitset karmin ja seinän välin tiivistykseen erityistä tilkenauhaa (eriste) sekä pohjalistaa ja saumausmassaa.

Suojautuaksesi murroilta valitse ovi, jonka lukkopesä sopii yhteen haluamasi lukko- ja turvajärjestelmän kanssa. Lisäksi oven murtoturvallisuutta voi parantaa seuraavilla lukoilla ja heloilla:

 • Murtosuojalevy: kiinnitetään karmiin vinosti suunnatuilla ruuveilla, jolloin rakenne on kestävämpi.
 • Lukkopesä, jossa on vahvistettu telki ja automaattinen lukkiutuminen, kun avainta käännetään lukossa 360°. Lukossa on hyvä olla turvalukitustoiminto, jolloin sisäpuolen kahva lukkiutuu ja ovi aukeaa vain avaimella. Lukko voi olla sylinteri- tai haittalukko.
 • Lukkosylinteri, pyöreä murtosuojattu sylinteri oven molemmille puolille. Lukkoihin voi hyvin käyttää samaa avainta. Lukot siis sarjoitetaan samalle avaimelle.
 • Murtosuoja oven takaosaan tai murtosuojatut saranat. Asennetaan oven takareunaan. Estävät oven nostamisen pois saranoiltaan.

Valitse vakuutusyhtiön hyväksymät tuotteet.

Kaikki mitat on annettu millimetreinä ellei toisin ilmoiteta.

Ovenkarmien asentaminen

Käytettävät ruuvit tulee valita sen seinämateriaalin mukaan, johon ovi kiinnitetään. Betoniin, kevytbetoniin tai tiileen on käytettävä poraa ja tulppia. Puumateriaaliin kannattaa käyttää ensisijaisesti karmiruuveja tai kiinnitysruuvilla varustettuja karmihylsyjä, mutta myös puuruuvit sopivat ovenkarmin asentamiseen.

 • Aloita tarkistamalla, että lattia oven alla on suora. Säädä asentamalla esimerkiksi kovasta puusta tehdyt kiilat tai palikat kynnyksen ja karmin alle. On tärkeää, että kynnys ja karmin yläkappale ovat vaakasuorassa. Karmin alareunan tulee olla samalla tasolla valmiin lattiapinnan yläreunan kanssa.
 • Karmi kiilataan paikoilleen ensin alhaalta ja sitten ylhäältä. Kiinnitä kiilat jokaisen ruuvinreiän viereen. Kiilat asetetaan pareittain, yksi sisäpuolelta ja toinen ulkopuolelta. Aseta vielä kaksi kiilaparia saranapuolelle. Kiilat on asetettava myös oven takapuolen murtosuojauksen ja lukon vastaraudan viereen. Tarkista, että vastaraudan turvaruuveille on riittävästi vastusta.
 • Tarkista pitkän vesivaa’an avulla, että saranapuoli ja vastakkainen puoli ovat pystysuorassa. Varmista myös, ettei karmi ole kallellaan sisään- eikä ulospäin. Tarvittaessa säädä lisäkiilojen tai karmihylsyjen avulla.
 • Ensin kiinnitetään saranapuoli seinärunkoon. Seuraavaksi kiinnitetään lukkopuoli. Jos karmi on leveämpi kuin 1200, se pitää kiinnittää myös ylhäältä keskeltä. Kohdistusta voi helpottaa käyttämällä ovilevyä mallina.
 • Mittaa myös karmien väliset ristimitat. On tärkeää, että ristimitat ovat täsmälleen samat. Tarvittaessa voit säätää karmeja kiilojen tai karmihylsyjen ja ruuvien avulla.
 • Mittaa ristimitat kahden riman avulla. Aseta rimat päällekkäin. Pidä rimoja poikittain karmien muodostamassa oviaukossa. Vedä rimoja ulos kunnes molempien päät ovat tiiviisti karmin nurkkia vasten. Piirrä molempiin rimoihin merkki siihen kohtaan, jossa ne osuvat päällekkäin. Toista mittaus päinvastaisiin poikittaissuuntiin. Jos merkki on samalla kohdalla, on ristimitta molempiin suuntiin sama.
 • Karmimitta (oviaukon sisäpuolinen mitta karmien väliltä mitattuna) tarkistetaan ylhäältä ja alhaalta. Mittojen on oltava samat, joten säädä tarvittaessa karmia kiilojen tai karmihylsyjen ja ruuvien avulla. Kiinnitä ovenkarmi lopuksi paikoilleen puuruuveilla, säädettävillä karmiruuveilla tai karmihylsyillä ja kiinnitysruuveilla.
 • Katkaise kiilat siten, että niiden päät ovat samassa tasossa karmin kanssa. Ripusta ovi paikoilleen ja tarkista, että se avautuu ja sulkeutuu helposti. Varmista, että oven reunan ja karmin väliin jää parin millimetrin rako (enintään 3). Muussa tapauksessa säädä karmia kiilojen ja ruuvien avulla. Vastaraudan turvaruuvit ruuvataan seinää kohti.

Tilkitseminen ja tiivistäminen

 • Tilkitse ovi tarkasti koko karmin ympäriltä ja molemmilta puolilta. Käytä erityistä tilkenauhaa ja jotakin tylppää työkalua. Tiivistä myös valmiin lattian ja kynnyksen väli. Eristeen pitää täyttää sauma kunnolla, mutta sitä ei saa työntää liian tiukkaan, koska silloin karmi voi vääntyä.
 • On tärkeää, että tilke on diffuusiotiivistä (eli höyrytiivistä) sisätiloihin päin, mutta päästää höyryn ulos. Käytä sisäpuolella diffuusiotiivistä elastista saumausmassaa ja pohjalistaa (kumilista). Aloita asettamalla pohjalista saumaan sisäpuolelta alla olevan kuvan mukaisesti. Listan tulee olla 10 mm karmin takapuolen sisällä.
 • Tilkitse koko kolo yhtenäisellä mineraalivillanauhalla, joka taitetaan ja työnnetään koloon koko karmin ympärille. Jotta tilkitseminen olisi tehokasta, on tilkittävän välin oltava 10 – 15 mm.
 • Oven kynnys peitetään ulkopuolelta kynnyspellillä, joka suojaa kynnyksen alla olevaa tilkettä kosteudelta. Yleensä kynnyksen etupuolella on sahattu tai koverrettu kolo kynnyspellin kiinnitystä varten.
 • Tilkitsemisen jälkeen asennetaan puiset peitelistat ja peitelaudatseinään karmia ja oviaukon reunoja vasten. Viimeisenä asennetaan vuorilistat ja vuorilaudat oviaukon ympärille seinän sisä- ja ulkopuolelle.

Sisäovi

Edellä mainitut ohjeet pätevät myös sisäoven asennukseen.

Tilkitsemisen voi myös jättää tekemättä, paitsi jos asennetaan äänieristetty ovi. Tällöin tilkitseminen on tehtävä huolellisesti erityisen tilkenauhan ja pohjalistan avulla koko karmin ympäriltä sekä kynnyksen ja lattian välistä.

Sisäovien karmin syvyys voidaan mukauttaa seinän todellisen paksuuden mukaiseksi, jolloin karmi täyttää seinän koko paksuuden oviaukossa. Yleisin sisäoven karmin syvyys on 92. Myös muita kokoja on saatavilla mutta ne voivat olla tilaustuotteita.

Jos karmi on kapeampi kuin seinä, voidaan vaihtoehtoisesti asentaa peitelista 12 karmin toiselle puolelle. Asennus tehdään yleensä karmin vastakkaiselle puolelle suhteessa oven avautumissuuntaan.

Vuori- ja peitelistat

Vuorilistat asennetaan yleensä seinän molemmille puolille oviaukon ympärille. Sileitä vuorilistoja on saatavilla eri mitoilla.

Vuorilistoja löytyy myös profiloituina.

Oven paikka

Ovi pitää asettaa aukkoon syvyyssuunnassa siten, että oven pinta avautumissuuntaan eli saranapuolelle on samassa linjassa seinäpinnan kanssa. Tällöin ovi aukeaa 180°.