24.6.2020

Vaja

Rakentamisohjeet yksinkertaiseen vajaan

Tämän sivun ohjeessa selvitetään kahden erikokoisen vajan rakentamisohjeet: 6 m2 (Kuutonen) ja 10 m2 (Kymppi). Tarkoituksena on saada aikaan yksinkertainen, mutta luja vaja kohtuuhintaan. Vaja on mitoitettu siten, että se on helppo rakentaa ja sisustaa omien tarpeiden mukaisesti. Rakennuslupaa koskevat asiat on syytä tarkistaa jo hankkeen suunnitteluvaiheessa kunnan rakennusvalvonnasta.

Ennen perustusten tekoa kannattaa selvittää rakennuspaikan routasyvyys. Routasyvyydestä maakunnittain löytyy lisää tietoa Ympäristöhallinnon verkkopalvelusta.

Kuutonen

Kuvassa on esitetty lattian ja
seinän liittymä, jossa näkyy myös työjärjestys
(1. Lattian runko 2. Lattialaudoitus 3. Seinän
runko jne.)
Rungon perspektiivikuvassa on piirtotekninen virhe. Kehäpalkin tulisi olla kapeampi.

Kymppi

Kuvassa on esitetty lattian ja
seinän liittymä, jossa näkyy myös työjärjestys
(1. Lattian runko 2. Lattialaudoitus 3. Seinän
runko jne.)
Rungon perspektiivikuvassa on piirtotekninen virhe. Kehäpalkin tulisi olla kapeampi.

Tee näin

1. Merkitse vajan sijainti maahan käyttämällä linjalankoja ja luotia. Jätä linjapukit paikoilleen, kunnes lattian kannakkeet on asennettu voidaksesi tarvittaessa tarkistaa rakennuksen mitat työn aikana.

2. Mittaa ristimitat vastakkaisten nurkkien välillä. Mittojen tulee olla yhtä suuret.

3. Kaiva kuopat peruspilareille. Sivuseinillä peruspilareiden tulee sijaita kattotuolien kohdalla. Routivassa maassa perustukset tulee ulottaa routarajan alapuolelle. Mikäli tämä ei ole mahdollista, tulee perustukset routasuojata (routasuojaukseen tarkoitetut polystyreenilevyt).

4. Täytä kuoppien pohja murskeella. Tiivistä täyttö hyvin. Aseta kuoppiin peruspilareiden valua varten muotiksi betoni- tai kierresaumaputki tai vaihtoehtoisesti laudasta tai vanerista tehty neliskulmainen muotti.

5. Asenna muotit pystyyn vesivaa’an avulla. Pilarit tulee asentaa tai katkaista niin, että yläpinnat ovat samalla korkeudella. Betoni tai kierresaumaputket voi tukea täyttämällä ympäryksen soralla, koska putkia ei tarvitse purkaa. Lauta tai levymuotit tuetaan kuopan reunoihin tai maahan lyötyihin tukipuihin ja puretaan betonivalun kovetuttua.

6. Muotit valetaan täyteen betonilla. Peruspilareihin asennetaan betoniteräkset sekä ankkurointiteräkset (kuumasinkitty lattateräs) kehäpalkkien kiinnittämistä varten. Anna betonin kovettua ainakin yksi vuorokausi.

7. Asenna kehäpalkin ja betonipilarin väliin bitumikermikaista kosteuskatkoksi. Kiinnitä kehäpalkit ankkurointiteräksiin tähän tarkoitetuilla ankkurinauloilla. Kehäpalkkien ulkosyrjän tulee olla samassa tasossa peruspilareiden ulkoreunan kanssa.

8. Kiinnitä palkkikengät piirustuksen mukaan kehäpalkkien kylkiin tähän tarkoitetuilla ankkurinauloilla.

9. Asenna lattiapalkit ja kiinnitä ne palkkikenkiin tähän tarkoitetuilla ankkurinauloilla.

10. Naulaa vaneri tai raakaponttilaudat palkiston päälle (kehäpalkkien ulkosyrjään asti). Merkitse runkotolppien sijainti piirustuksen mukaan.

11. Kattotuolit tehdään lattialla piirustuksen mukaan. Lovea paarteet yläsidepuun kohdalta.

12. Pystytä runkotolpat. Aloita nurkasta ja vinonaulaa kehäpalkkiin. Käytä 100 x 3,4:n nauloja. Tarkista vesivaa’an avulla, että tolpat ovat pystysuorassa ja kiinnitä ne paikoilleen tilapäistuilla. Tee ikkuna ja oviaukot. Valitse niiden koko ja muoto ympäristöön sopivaksi. Seinärungot voidaan myös koota lattian päällä valmiiksi, pystyttää ja naulata paikoilleen vakiomittaisista tuotteista. Kysy lisätietoja tuotteista ja rakenteista Asiantuntevalta Puutavarakauppiaalta.

13. Katkaise runkotolpat oikealta korkeudelta ja pane yläsidepuu paikoilleen rungon perspektiivikuvan mukaisesti. Käytä nurkissa lapaliitosta.

14. Aseta kattotuolit paikoilleen tilapäistukien avulla.

15. Kiinnitä kattotuolit kulmalevyillä piirustuksen mukaisesti.

16. Tee vesikatteen alusta vanerista tai raakaponttilaudoista. Käännä raakaponttilaudoissa höyläpuoli alaspäin. Aloita räystäältä ja jätä ensimmäisen laudan reuna hieman kattotuolien pään ulkopuolelle laudan urospontti ylöspäin. Naulaa laudat 75 x 2,8:n nauloilla jokaiseen kattotuoliin.

17. Katkaise laudat päädyn katkaisulinjaa pitkin ja kiinnitä räystään reunalauta ja aluslaudat.

18. Levitä katolle bitumikermi niin pian kuin mahdollista.

19. Vinonaulaa tukipuut runkotolppien väliin verhouslaudoituksen naulausalustaksi. Naulaa vinotuet kahteen vastakkaiseen nurkkaan tuulijäykisteeksi. Käytä naulaa 100 x 3,4. Asenna ikkunat ja ovet valmistajien ohjeiden mukaan.

20. Asenna ovi- ja ikkunakarmit. Tarkista diagonaalimitat. Kiinnitä karmit paikoilleen. Käytä karmiruuveja.

21. Asenna ulkoverhous, esimerkiksi peiterimalaudoitus. Käytä naulaa 75 x 2,8. Viistoa laudan alapää, jotta vesi valuisi pois helposti (tippanokka). Peiterimat asennetaan sen jälkeen, kun laudoitus on maalattu. Asenna vuorilaudat oven ja ikkunoiden ympärille.

22. Maalaa vaja. Maalaa vuorilaudat, ovet ja ikkunanpuitteet eri värillä kuin seinät. Valitse toisiinsa ja ympäristöön sopivat värit. Maalaa lautojen ja rimojen katkaisupinnat huolellisesti.

23. Tee rappusiin tarvittava määrä askelmia: Askelmakorkeus 15 cm ja leveys 30 cm.

24. Vaja on nyt valmis, mutta sitä voi myöhemmin haluttaessa täydentää lämmöneristeillä, lattiapinnoitteilla ja sisäverhouksilla. Lämmöneristyksen yhteydessä rakenteisiin tulee tehdä tuulensuojakerros sekä ilman- ja höyrynsulkukerros ja huolehtia rakenteiden tuuletuksesta.