13.6.2020

Pergola

Pergola voi olla romanttinen tai suoraviivainen, jämerä tai ilmava. Suomen ilmastossa pergolassa kannattaa harkita ainakin yhtä tuulelta ja sateelta suojaava seinää. Pergolan voi rakentaa talon yhteyteen tai kauemmaksi keittiöpuutarhan kylkeen. Kestopuu ja lämpökäsitelty puu ovat parhaimmat ja kestävimmät materiaalivaihtoehdot pergolan rakentamiseen. 

Pergolan rakentaminen ei yleensä edellytä rakennuslupaa, mutta ennen rakentamista asiaa kannattaa tarkistaa kotikunnan rakennustarkastajalta. Muita huomioitavia asioita ovat sijainti tontilla, ilmansuunta, naapureiden huomioiminen ja käyttötarkoitus.

Ennen perustusten tekoa kannattaa selvittää rakennuspaikan routasyvyys. Routasyvyydestä maakunnittain löytyy lisää tietoa Ympäristöhallinnon verkkopalvelusta.

Materiaalivaihtoehdot

Ulkokäytössä puu joutuu alttiiksi erityisesti kosteudelle ja auringon ultraviolettisäteilylle. Piharakenteiden perustuksissa puu joutuu kosketuksiin myös maan ja betonin kanssa. Terassin rakentamisessa suositellaan käytettäväksi painekyllästettyä ja/tai lämpökäsiteltyä puutavaraa, jotka antavat tavallista puutavaraa pitkäaikaisemman suojan säätilan vaihteluja ja lahoa vastaan. Viime vuosina perinteisten puumateriaalien rinnalle on tullut koko joukko uusia puupohjaisia tuotteita. 

Oikein pintakäsiteltynä myös tavallinen puutavara soveltuu piharakentamiseen etenkin katetuissa tiloissa ja kohteissa, joissa rakenteet pääsevät esteettä kuivumaan. Painekyllästettyä ja lämpökäsiteltyä puutavaraa kannattaa käyttää, kun kohde on jatkuvasti alttiina säärasituksille kuten avoterasseissa. Suoraan maakosketukseen soveltuu parhaiten A-luokan painekyllästetty puutavara. Terassin rakenteissa voi painekyllästettyä ja lämpökäsiteltyä puuta yhdistää keskenään.

Kiinnitys

Käytä lämpökäsitellyn ja painekyllästetyn puutavaran kiinnitykseen ruostumattomasta tai haponkestävästä teräksestä valmistettuja kiinnikkeitä. Erityisen tärkeää on, että yhdessä käytettävät kiinnikkeet, ruuvit ja naulat ovat kaikki samaa materiaalia. Tutustu myös Puun työstäminen -oppaaseen ja Naulausoppaaseen.

Rakennusvaiheet

Pergolan lattia

1. Voit tehdä lattian asentamalla valmiit puiset pihalaatat suoraan tiivistetylle sora-alustalle, toisiinsa kiinni. Toinen vaihtoehto on lattialaudoituksen paikallaan rakentaminen. Tällöin lattialaudoitukselle rakennetaan puurunko. Lisätietoja löydät terassin rakennusohjeesta.

Runko

2. Pystytolppien katkaisu. Katkaise pystytolpat halutun pituisiksi, esimerkiksi kulmissa A ja B pituus 2250 mm ja kulmissa C ja D pituus 2100 mm (kulmien A ja B pystytolpat jätetään 150 mm pidemmiksi kuin kulmien C ja D tolpat, jotta pergolaan asennettavan valokatteen kaltevuus saa sadeveden valumaan oikeaan suuntaan).

3. Teräsjalkojen kiinnitys pystytolppiin. Lyö teräsjalat maahan pergolan pisimpien sivujen ulkoreunoihin tasan lattian etureunan kanssa. Mikäli maaperä on pehmeää, saattavat tolpan jalat painua syvälle maahan pystytolppia niihin asennettaessa, tällöin on syytä laittaa teräsjalat ensin kiinni tolppiin. Lyö pystytolpat kiinni teräsjalkoihin lekalla. Parhaiten onnistut jos laitat teräsjalan ja tolpan maahan makaamaan niin, että teräsjalan terävä pää on kivessä kiinni ja lyöt lekalla tolpan päähän.

4. Tolppien pystytys. Lovea tolppien yläpäät piirroksen osoittamalla tavalla. Varmista, että yläpään lovet ovat oikeaan suuntaan (ulospäin pergolasta) ennen kuin asennat pystytolpat kiinni maahan. 

5. Pystytolppien yläpäät saat samaan korkeuteen asettamalla tolppien päälle yläpalkin ja sen päälle vatupassin. Jos toinen tolpan pää on ylempänä, lyödään sitä alaspäin tai vaihtoehtoisesti sahataan oikean pituiseksi. Tue tolpat työn ajaksi vinolaudoilla toisiinsa ja katso ennen naulaamista, että tolpat ovat suorassa.

6. Yläpalkit ja niiden asennus. Katkaise yläpalkit haluttuun pituuteen (esim. 2 kpl, 4500 mm) ja viistoa päät kuvan osoittamalla tavalla. Asenna yläpalkit paikoileen. Katso, että palkkien molempiin päihin jää ”räystästä” yhtä paljon, kun mittaat yläpalkin yläreunasta pystytolpan ulkoreunaan. Ruuvaa palkit kiinni pystytolppiin.

7. Kattopalkit ja niiden asennus. Sahaa palkit halutun pituisiksi (esim. 7kpl, 3000 mm). Tee kattopalkkeihin piirrosten mukaiset loveukset ja päihin vinoudet (tee ensin yksi malliksi ja sovita, että loveukset ovat hyvät ja tee loput mallikappaleen mukaan). Lähde liikkeelle reunimmaisista kattopalkeista. Asenna reunimmaiset kattopalkit yläpalkin päälle siten, että ne lähtevät pystytolppien ulkoreunasta (voit ruuvata nämä reunimmaiset kattopalkit myös pystytolppiin). Reunoihin asennettujen kattopalkkien väliin jäävään osaan jaottelet kattopalkit tasaisin välein. Ruuvaa kattopalkit kiinni esim. 5 x 100 ruuveilla.

8. Tolpan, yläpalkin ja kattopalkin valmisliitos

Pergolan kaide

9. Katkaise ala- ja yläjuoksut oikean pituisiksi ja aseta ne tasaiselle alustalle esim. pergolan lattian päälle.

10. Katkaise pystyrimat (esim. 21×45 mm)‚ halutun pituisiksi ja aseta ne paikoilleen ala- ja yläjuoksujen päälle kuvan mukaisesti.

11. Aseta toiset ala- ja yläjuoksut paikoilleen pystyrimojen päälle ja ruuvaa kiinni.

12. Katkaise päätylaudat (esim. 2 kpl 21 x 95 mm, 800 mm pituisiksi) ja ruuvaa ne kaide-elementin molempiin päihin.

13. Ruuvaa kaide-elementti päätylaudoista pystytolppien väliin.

14. Katkaise kaiteen päällyslauta (esim. 21 x 95 mm) oikean pituiseksi ja ruuvaa paikalleen.

Valokate

15. Katkaise ruoderimat (esim. 10 kpl 4500 mm pituisiksi) ja ruuvaa rimat kiinni kattopalkkeihin 5 x 100 ruuveilla.

16. Asenna valokate paikoilleen katteen valmistajan ohjeen mukaisesti.

Pintakäsittely

Puutavara, myös painekyllästetty ja lämpökäsitelty, harmaantuu ulkokäytössä auringon ultraviolettisäteilyn vaikutuksesta. Harmaantumista voidaan ehkäistä ja puun väri palauttaa uv-suojan antavalla pintakäsittelyllä. Puun pintakäsittelyyn soveltuvat puuöljyt, kuultavat ja peittävät puunsuojat sekä ulkokäyttöön tarkoitetut maalit. Homekasvu voidaan ehkäistä käsittelemällä pinta homeenestoaineella. Ilman, maalin ja maalattavan pinnan tulee olla vähintään + 5 C ja ilman suhteellisen kosteuden on oltava alle 80 % pintakäsittelyn ja kuivumisen aikana. Pintakäsittelyaine tulee valita käyttökohteen mukaan. Lue pintakäsittelyainevalmistajan ohjeet ennen käsittelyä. Valinnassa saa apua maaleja ja puunsuoja-aineita myyvistä liikkeistä.

Painekyllästetyn puun pintakäsittelyssä on kiinnitettävä huomiota siihen, että käsiteltävä puu on riittävän kuivaa. Keväällä rakennettu pergola on riittävän kuivaa pintakäsiteltäväksi loppukesällä. Jos rakennustyö ajoittuu kesään tai syksyyn, kannattaa pintakäsittely tehdä vasta seuraavana kesänä.

Lämpökäsitelty puupinta suositellaan pintakäsiteltäväksi jo asennuksen yhteydessä. Pintakäsittelyssä tulee kiinnittää erityistä huomiota katkaisupintojen käsittelyyn, koska puu imee kosteutta luontaisesti eniten kappaleen päistä pituussuunnassa. Jos tuotteet käsitellään ennen asennusta, on kiinnityskohdat suojattava erikseen pintakäsittelyaineella asennuksen jälkeen.

Huolto

Pergolan hoidossa on tärkeää vuosittainen huoltokäsittely. Puhdista pinta säännöllisesti pölystä ja irtoavasta aineksesta. Tee tarvittaessa uusintapintakäsittely pintakäsittelyainevalmistajan ohjeiden mukaisesti.