30.6.2020

Laituri

Suomen oloissa laituriin kohdistuu paljon rasitusta. Paksu jääpeite, vedenkorkeuden vaihtelu ja vedenalainen eliöstö tuhoavat vedenalaisia puurakenteita. Laiturin pitkäikäisyyden varmistamiseksi on tärkeää valita sijoituspaikkaan sopiva, vakaa laiturirakenne sekä laadukkaat rakennusmateriaalit. Laiturinrakentamiseen liittyy aina kuluja ja runsaasti työtä, ja siksi kannattaakin miettiä, voitaisiinko yhdistää useamman ihmiset voimat ja rakentaa yhteinen laituri. Laiturirakentamiseen ja rantojensuojeluun liittyvistä asioista ja luvista saat tietoa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta.

Useimmille mökeille rakennetaan laituri, josta pääsee uimaan. Siellä oleskellaan ja viihdytään sekä kiinnitetään usein myös vene. Laiturille kannattaa valita sellainen paikka, että laituri sopeutuu rantaviivaan. Laiturin koko ja rakennustapa valitaan laiturin käyttötarkoituksen mukaan. Rakennustapaan vaikuttavat myös rantaviivan muoto ja pituus, pohjanolosuhteet, veden syvyys, paikan tuulisuus, veden virtaus sekä rannan jyrkkyys.

Laitureita on kahta tyyppiä: kiinteitä ja kelluvia. Pienet laiturit voidaan suunnitella laiturin rakennusohjeiden avulla, mutta isomman laiturin suunnittelu kannattaa jättää rakennusalan ammattilaiset tehtäväksi.

Merenrantalaitureiden tulee pääsääntöisesti olla tukevampia kuin saariston suojapaikkoihin tai järvi-suomeen rakennettavat. Kunnollinen laituri lisää rannan käyttökelpoisuutta ja mökkiasumisen viihtyisyyttä. Tältä sivulta löydät ohjeet eri laiturityypin suunnitteluun ja rakentamiseen.

Materiaalin valinta

Maalle, veteen tai veden pinnan lähelle rakennettaviin osiin on hyvä käyttää painekyllästettyä puuta (luokka-A). Painekyllästettyä tukkipuuta käyttämällä voidaan saavuttaa veteen sijoitettavien puurakenteiden enimmäiskestävyys. Myös laadukkaat kiinnikkeet ovat tärkeät: ruostumaton teräs on varmin vaihtoehto.

Pintakäsittely

Pintakäsittely esim. alkyyliöljymaalilla tai värittömällä puunsuojaöljyllä suojaa puuosien pintaa ja vähentävät pienten halkeamien syntymistä. Huolehdi erityisesti katkaisupintojen käsittelystä: ne tulee sivellä maalilla tai syvälle tunkeutuvalla pohjustusöljyllä.

Tässä ohjeessa tarjoamme vinkkejä liittyen viiteen erilaiseen laiturityyppiin. Katso laiturien piirustukset ja materiaaliluettelot oheisista liitetiedostoista. Kaikki mitat ovat millimetreinä (mm) ellei toisin mainita. Voit hyvin vaihtaa ne saatavilla olevaan puutavaraan.

1. Paalulaituri

Paalut (2) voivat olla pyöreää kyllästettyä puuta, koko 100 x 100 tai 120 x 120 tai vaihtoehtoisesti neliskanttista kyllästettyä sahatavaraa koko 100 x 100 tai 125 x 125, riippuen laiturin suuruudesta.

Paalut hakataan syvälle pohjaan lekalla tai juntalla. Työtä helpottaa, jos sen voi tehdä veneestä niin, että on mahdollista työskennellä veden yllä. Toinen vaihtoehto, on hakata paalut pohjaan jään päältä talviaikaan. Jos mahdollista, pohjaan kannattaa valmistella reikä etukäteen seipäällä. Tämänkaltainen laituri sopii rakennettavaksi silloin, kun pohja koostuu sorasta, hiekasta tai mudasta. Mitä syvemmälle pohjaan paalut saa hakattua, sitä vakaampi laiturista tulee. Vielä vakaamman laiturista saa, jos paalut ovat hivenen sisälle tai ulospäin kallellaan.

Kun paalut on saatu hakattu mahdollisimman syvälle, yhdistetään ne pareittain poikkipalkeilla, koko (4) 48 x 123. Mittaa matka vedenpinnan tasolle tai käytä vatupassia varmistaaksesi, että poikkipalkit ovat täsmälleen vaakasuorassa. Pituussuunnassa paalujen välinen etäisyys voi olla välillä 1200-2000.

Pitkittäispalkit (3), 48 x 123 – 198, kannattelevat laiturin kantta (1), joka valmistetaan 28 – 33 x 120 -puutavarasta. Mikäli rakennettava laituri on leveämpi kuin 1000, tulee pitkittäissuuntaisiapalkkeja asentaa kolme rinnakkain. Laiturinnokka vahvistetaan tukipuilla (5) , jotka valmistetaan laudoista kokoa 48 x 98.

2. Pukkilaituri

Jos pohja on kova ja kivinen eikä paaluja ole mahdollista hakata siihen kiinni, voi laiturin rakentaa pukkien päälle.

Tämä rakennustapa sopii parhaiten pienemmille laitureille. Pukit kiinnitetään pohjaan raskailla kivillä. Talvisaikaan laituri nostetaan rannalle. Rakenteesta tulee vakaampi, jos pukin jalat ovat hieman kallellaan sisään tai eteenpäin, ja jos ne tuetaan vinotuilla (8).

Osat (6), (7) ja (11) valmistetaan 48 x 98 puutavarasta. Muut osat (8), (9) ja (10) valmistetaan 28 – 33 x 120 puutavarasta.
Pukkien keskinäinen korkeussuhde riippuu pohjan syvyydestä.

3. Konsolilaituri

Mikäli käytössä on sopiva rantakaista, jossa on jyrkkiä kallioita tai isoja kiviä, on konsolilaituri erinomainen vaihtoehto. Tämä pätee erityisesti rannikoilla, jossa jää ja vuoroveden vaihtelut rasittavat laiturin rakennetta. Tämänkaltaisen laiturin rakennuksessa on kaksi huomioon otettavaa asiaa.

Pitkittäissuuntaisten kannatinpalkkien (12) mittojen tulee olla 48 – 75 x 175 – 220, riippuen vapaasti kantavan osan pituudesta. Rakennuspuutavara tulee valita lujuusluokasta C24.
On tärkeää, että kiinnityskohdat (14) ja (15) kootaan ja ankkuroidaan huolellisesti.Tässä mallissa on kaksi valettua betonitukea, jotka on kiinnitetty kallioon sisään poratuilla metallitapeilla/ruuveilla. Vuoriporan kallion poraamista varten voi vuokrata. Tapit ja ruuvit kiinnitetään porausreikään kiinnitysmassalla. Betonituen yläpuolelle (14) kiinnitetään lyhyt palkki. Kannatinpalkit (12) kiinnitetään tähän palkkiin kulmaraudoilla. Älä unohda laittaa eristyskerrosta betonituen ja puuosan väliin. Takaosassa kannatinpalkit (12) ruuvataan kiinni betonitukeen (15) käyttäen 3 – 4 kpl teräsruuveja, jotka läpäisevät jykevän lankun ja palkin päät. Palkkeihin ei saa porata tai sahata lovia, sillä ne voivat ajan myötä hajottaa palkin.

Tässä ja muissa laiturityypeissä voidaan palkit suojata kosteudelta peittämällä ne eristysaineella (esim. eristyspahvi) ennen kuin laiturikansi (13) ruuvataan kiinni. Sopiva koko on 48 x 98 – 123. Myös konsolilaiturin päähän tulee asettaa puutolpat (16). Ne helpottavat laiturirakenteen kuormitusta ja auttavat veneen kiinnittämisessä laituriin. Tolpat otetaan pois talven ajaksi. Tolppaan kiinnitetään tuki (17), jota vasten palkit nojaavat. Laiturin paalut kiinnitetään esim. sinkityllä reikänäuhalla, joka ruuvataan kiinni palkkeihin.

4. Kiviarkkulaituri

Tämä laiturivaihtoehto on käyttökelpoinen silloin, kun pohjaan ei ole mahdollista kiinnittää paaluja. Perinteisesti kiviarkut valmistetaan tukkipuusta, mikä jo yksin kertoo jotain niiden vankkarakenteisuudesta.

Kun arkku on naulattu kokoon, se täytetään kivillä niin, että arkku asettuu kunnolla pohjalle. Laiturin tulee olla niin jykevä, että se kestää jäiden aiheuttaman rasituksen.

Kulmatolpat (20) valmistetaan 125 x 125 tai 150 x 150 -kokoisesta sahatavarasta. Ulkoreunat (21) valmistetaan koosta 48 – 75 x 145. Jos arkku on suurempi kuin 1800 x 1800, tulee sen tueksi laittaa lisätolppia. Laiturikannen (22) ohjeet ovat samat kuin ulkoreunojen. Laiturikansi (23) valmistetaan 28 – 33 x 120 puutavarasta. 

5. Kelluva laituri

Laiturin kehys (18) 48 x 148 muotoillaan niin, että neljälle kellukkeelle (19) on tilaa 28 x 95-kokoisen kansiristikon alla. Kellukkeet ovat esim. solumuovia, joiden irtopaino
on 30kg/m3, ja niiden koko on 600 x 1200. Ne voi tilata rakennustarvike- ja puutavarakaupasta, paksuus 250 – 500. Kelluvan laiturin kehikon ulkomitta on 1800 x 2550, minkä takia se on suhteellisen helppo siirtää rannalle talven ajaksi. Suuremman kelluvan laiturin saa aikaan yhdistämällä kaksi yksikköä.

Laiturin tolpat ovat ns. rakennustelineputkea (Ø 50). Tolpat hakataan kiinni pohjaan ja kiinnitetään laiturin kiinnikkeiden renkaisiin. Tämä rakenne mahdollistaa sen, että laituri saa liikkua vapaasti veden korkeuden vaihtelun ja merenkäynnin mukana. Kelluva laituri sijoitetaan sopivalle etäisyydelle rantaviivasta ja kiinnitetään rantaan kapealla (600 – 800) yhdyssillalla. Tässä mallissa yhdyssilta lepää rantakivillä ja se on kiinnitetty laituriin nivelkiinnityksellä.

Kelluvaan laituriin täytyy hankkia erikseen kulmahelat tolppia varten ja nivelkiinnitin yhdyssillalle. Nivelkiinnike koostuu kahdesta metallilevystä, joissa on kiinnihitsatut, vahvat kiinnitysrenkaat. Renkaiden läpi laitetaan metallitappi, joka toimii saranan tappina. Metallitappi lukitaan kiinni ympärille pujotetulla renkaalla ja sokkanaulalla. Nivelkiinnikkeen tulee olla vankka.

Laiturin tikkaat

Tikapuut ovat laiturissa käytännölliset, jos sitä käytetään uimiseen tai veneilyyn. Rannikolla laiturit täytyy usein rakentaa korkealle vedenpinnan yläpuolelle jotta ne selviäisivät myrskyistä ja nousuvedestä. Sivupuiden, koko 48 x 98 – 123, tulee ylettyä pohjaan asti. Poikkipuut, koko 33 – 45 x 70, sovitetaan sivupuiden loviin. Ne ruuvataan kiinni pitkillä, kapeilla ruuveilla.