22.6.2020

Panelointi

Tältä sivulta löydät ideoita ja vinkkejä sekä perusohjeet seinien ja kattojen panelointiin.

Missä saa paneloida

Omakotitalossa voi paneloida rajoituksetta, mutta paloluokiteltuja tiloja kuten autotallia ei ole syytä paneloida.

Useamman asunnon talossa voi käyttää paneeleita, mutta osastoivien kattojen ja seinien (esim. toiseen huoneistoon tai porrashuoneeseen rajoittuvien seinien) paloteknisiä ominaisuuksia ei saa heikentää. Muissa kuin asuintiloissa (esim. majoitus-, hoito-, kokoontumis-, liike- ym. tiloissa) palotekniset vaatimukset ovat kovemmat.

Jos olet epävarma, tiedustele asiaa taloyhtiöltä / kunnan rakennusvalvonnasta.

Suunnittele ennen kuin aloitat

Huone näyttää vaakapaneloituna leveämmältä ja matalammalta, kun taas pystypaneloituna se näyttää korkeammalta ja kapeammalta.

Puolipaneeli, joka ei ole koko seinän korkuinen, voi antaa huoneelle ilmavuutta. Se voidaan myös päättää esim. hyllyyn.
Kattoa paneloitaessa on erityisen tärkeää ajatella, miten valo lankeaa ikkunoista ja valaisimista: paneelin suunta pitää valita sen mukaisesti. Yleensä paneeli asennetaan kohtisuoraan ikkunaseinään nähden.
Jos katto on korkealla, voidaan pystypaneeli päättää seinän ylä- tai alaosassa vaakapaneeliin.
Paneeli voidaan asentaa myös vinoon. Seinä voidaan jakaa erilaisiksi kentiksi tai siihen voidaan luoda kuvioita listojen avulla.

Panelointivihjeitä

 • Katso, että paneelin väri ja pinta sopivat tilan yleisilmeeseen.
 • Pieniin ja hämäriin tiloihin sopivat vaaleat puulajit (kuusi), avariin ja valoisiin tiloihin taas tummemmat sävyt (mänty).
 • Eläväpintainen ja oksainen puu luo kotoista tuntua kodin eri tiloihin, “oksa on puun kukkanen”. Yksinkertainen ja rauhallinen pintakuviointi on arvokkaampi ratkaisu.
 • Paneelilautojen suunnalla voidaan muuttaa huoneen tilavaikutelmaa. Vaakaverhoilu madaltaa korkeita huoneita.
 • Puuta voidaan myös käyttää tehosteena verhoamalla vain yksi huoneen seinistä. Tulos on tällöin rauhallisempi ja kauniimpi, jos verhoiltava seinä on suora ja yhtenäinen.
 • Lajittele laudat ennen kiinnittämistä siten, että pintakuvioltaan ja värisävyltään erilaiset laudat voidaan sijoittaa tasapainoisesti seinään.
 • Paneeleita löytyy myös eritavoin valmiiksi pintakäsiteltyinä.

Paljonko menee?

Alla oleva taulukko osoittaa tavallisten paneelilautojen puumenekin. Hukkaa ei ole huomioitu, koska se voi vaihdella huomattavasti. Normaalisti hukka on 10 %:n luokkaa.

Paneelit voi ostaa myös määrämittaisina, jolloin hukka jää pienemmäksi.

Tavallisimipia tarvittavia työkaluja

Asiantunteva Puutavarakauppias kertoo sinulle mitä työkaluja ja tarvikkeita sinun kannattaa hankkia. Hän antaa myös vinkkejä siitä, mistä saat lainata tai vuokrata konetyökaluja, joita et ehkä tarvitse kuin tämän yhden kerran. Hän auttaa myös puutavaratilauksessasi, laskee tarvitsemasi määrät, vahvuudet ja laadut.

Perustyökaluilla saat aikaan siistin ja viimeistellyn lopputuloksen:

 • Vasara
 • Mitta
 • Suorakulma
 • Vesivaaka
 • Käsisaha ja hienohampainen selkäsaha
 • Jiirilaatikko
 • Tuurna
 • Ruuvitalttoja
 • Lyöntirauta
 • Nauloja ja ruuveja (katso kohdat Alusta sekä Kiinnitys)
 • Sähkö/akkuporakone
 • Viimeistelynaulain

Valmistelut

Sisäverhouspaneelien kosteus ja lämpötila on hyvä tasaannuttaa huonetilaan sopivaksi ennen asennusta. Foliopakatut ja sisätiloissa säilytetyt paneelit ovat kosteudeltaan lähellä tulevia käyttöolosuhteita. Niiden tulee antaa tasaantua sisustettavan tilan olosuhteisiin kaksi vuorokautta pakkauksessaan. Folioimattomat sisäverhouspaneelit ovat yleensä varastokuivia. Niiden tulee antaa tasaantua noin viikko tasaisella alustalla sisustettavassa tilassa. Toimi aina valmistajan antamien ohjeiden mukaan.

Sisäverhoukseen käytettävän puutavaran kosteuspitoisuudeksi asennusvaiheessa suositellaan alle 16 %. Lämmitetyssä asuintilassa saattaa kosteusprosentti olla vain 6-7 %.

Alusta

Puupaneeli voidaan asentaa kaikenlaisille alustoille. Kiinnitystapa vaihtelee alustan mukaan. Puutaloissa paneeli on yleensä helppo naulata suoraan alustaan. Mikäli alustaa joudutaan oikomaan tai se on betonia tai muuta kovaa materiaalia, on tarpeen käyttää alla alusrimoitusta (koolausta), johon paneeli kiinnitetään.

Alusrimoitus eli koolaus

Verhouksen suunnasta riippuen alusrimat kiinnitetään pysty- tai vaakasuuntaan. Tarkista pystysuoruus vesivaa´alla.

Katso myös, että rimojen pinnat ovat samassa linjassa, näin varmistat suoran verhouspinnan. Tarvittaessa oikaise ja tue koolaus kiilojen avulla.

Verhouslaudan paksuus määrää rimojen välit. Mitä ohuempi paneelilauta, sitä tiheämpi rimoitus. Naulausrimat asennetaan yleensä 600 mm välein. Kiinteällä ja tasaisella alustalla voidaan käyttää 22 x 45 mm:n rimaa. Mitä epätasaisempi ja joustavampi alusta on, sitä paksummasta puutavarasta koolaus on tehtävä.

Seiniin, joihin ei voi naulata, kiinnitetään alusrimat porattuihin reikiin muovitulppien kanssa ruuveilla tai kierrettävillä tai lyötä-villa metalliankkureilla.

Märkätiloissa, esim. kylpyhuoneessa, pesuhuoneessa tai saunassa, tulee paneelin takana olla tuuletusväli. Se tehdään rimojen avulla. Vaakarimoitukseen jätetään eri kohdille aukkoja.

Puupaneelin kiinnitys

Paneelilaudat naulataan tai ruuvataan koolaukseen. Helpoin ja nopein tapa on ampua paneelit kiinni koolaukseen viimeistelynaulaimella. Nauloja tulee yksi tai kaksi jokaisen alusriman kohdalle. Kosteissa tiloissa käytetään sinkittyjä nauloja.

Piilokiinnityksen voi tehdä ampumalla naulat urosponttiin oheisen kuvan mukaisesti. Piilokiinnityksen voi tehdä myös vasaran ja tuurnan avulla, jos viimeistelynaulainta ei ole saatavilla.

Paneelien kiinnitys voidaan jättää myös näkyviin. Ruuveille pitää porata etukäteen reiät halkeilun estämiseksi. Kun paneelin leveys ylittää 120 mm, on suositeltavaa käyttää kahta naulaa tai ruuvia. Ruuvirivin saa suoraksi ja siistiksi piirtämällä alusrimaan ruuvirivien paikan. Myös asennuksen suoruuden voi tarkastaa piirtämällä koolaukseen tarkastusviivan.

Katto

Paneeli asennetaan yleensä niin, että valo lankeaa lautojen pituussuuntaan.

Kosteassa tilassa kattopaneelin tulee olla tuulettuva.

Vanhoihin suoriin puu- tai levykattoihin paneeli voidaan useimmiten naulata suoraan. Betoninkattoihin ja rapattuihin pintoihin paneeli kiinnitetään alustarimojen avulla. Alustaksi sopivat palkit, soirot tai rimat, joiden keskinäinen etäisyys on enintään 600 mm. Muista tarkistaa sähköasennukset, johdot, rasiat jne. ja jättää niille reilusti tilaa.

Koolaus tarvitaan, kun kiinnitettävä paneeli on palkkien suuntainen.
Tarvittaessa tehdään tuuletusväli alusrimoituksen avulla, vaikka paneelaus ei ole palkkien suuntainen. Kattopaneeli naulataan tai ruuvataan jokaisen koolausrimaan tai -soiron kohdalla.
Jos halutaan puupaneelia sekä kattoon, että seinään, suositellaan katto asennettavaksi ensin. Yleisin tapa on ns. peitelista-asennus. Ensin asennetaan kattopaneelit ja sen jälkeen seinäpaneelit kattoa vasten.
Asennettaessa tulee muistaa noin 10 mm:n liikkumavara sekä kattopaneelin ja seinän että seinä- ja kattopaneelin välissä. Saumakohta peitetään esim. kulma- tai kattolistalla.

Avosauma-asennuksessa lista jätetään pois, jolloin asentaminen on vaativaa ja mittatarkkaa.

Seinät

Määrittele alusrimojen paikat ja keskinäiset etäisyydet seinällä, ota huomioon mahdolliset sähköjohdot ja muut asennukset. Jätä noin 50 mm:n rako ylimmän ja alimman riman sekä katon ja lattian väliin. Jos paneelilauta naulataan liian läheltä päästä se saattaa haljeta. Älä kiristä paneelilautoja lyömällä suoraan niiden kylkeen, käytä välikappaleena esim. paneelinpätkää tai seinien ja kulmien lähellä lyöntirautaa.

Pystypaneelia asennettaessa aloitetaan ulkonurkasta, jos sellainen on, muuten sisänurkasta. Vaakapaneelin asennus aloitetaan yleensä alhaalta niin, että urospontti tulee ylöspäin.

Aloita nurkasta ja etene vasemmalta oikealle. Tarkista välillä pystysuoruus vesivaa´an avulla.
Esimerkki pystypaneelin sisä- ja ulkonurkan yksityiskohdista.
Lopeta paneeli noin senttimetrin päähän rajautuvasta seinästä.
Esimerkki vaakapaneloidun sisänurkan yksityiskohdista.

Ovi- ja ikkuna-aukkojen kohdalla poistetaan varovasti vanhat vuorilistat ja asennetaan rimakehys. Kun paneeli on kiinnitetty, peitetään alta näkyvät alusrimat listalla. Sen jälkeen kiinnitetään vanhat vuorilistat paikoilleen.

Päätä paneeli noin senttimetrin päähän katosta ja lattiasta sekä piilota rako katto- ja jalkalistan avulla Jos halutaan, että paneelin tausta tuulettuu, jätetään jalka- ja kattolistat pois. Tämä vaatii suurta tarkkuutta paneelia työstettäessä. Puolipaneelin yläreunaan voidaan kiinnittää reunalista, jolla viimeistellään lopputulos.

Pintakäsittely

Paneelit kannattaa pintakäsitellä ennen asennusta, ettei kuivumisesta ja kutistumisesta johtuen ponttiuriin ilmesty maalamattomia juovia.

Puutuotteiden pintakäsittelyyn soveltuvat öljyt, vahat, maalit, lakat ja petsit. Pintakäsittelyssä tulee aina noudattaa pintakäsittelyaineen valmistajan ohjeita.

Kuultokäsittelyn avulla voidaan puupinnan ilmettä muuttaa niin, että puun oma väri yhdessä kuultovärin kanssa antaa puulle halutun värisävyn puun luonteenomaisen syyrakenteen näkyessä kuultovärin alta. Peittävä väri korostaa paneelin profiilia.

Mikäli paneelia käytetään märkätiloissa, on pystypaneelin alapään katkaisupinta aina käsiteltävä. Saunan paneelipinta suojataan sitä varten tarkoitetulla ns. saunasuojaa, joka on hajuton eikä tartu kuumassakaan ihoon.

Sisäverhouspaneelien vakioprofiilit

Puupaneelien yleisimmät vakioprofiilit löydät kuvasta. Tarkempia tietoja paneeleista löydät osoitteessa www.puuinfo.fi ja Asiantuntevalta Puutavarakauppiaaltasi.

Muita sisäverhouspaneelien profiileja