20.7.2022

Rakennuttajakonsultin ja suunnittelijoiden kilpailutus ja valinta

Palkattavilta konsulteilta voidaan vaatia maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämien pätevyyksien lisäksi näyttöä aikaisemmasta vastaavasta osaamisesta tai vaihtoehtoisesti suunnitelmaa osaamisen varmistamisesta.

Yleisin tapa on edellyttää referenssejä vastaavista kohteista, mutta aina se ei ole suositeltavaa. Koska hankkeita on toteutettu vasta vähän, tämä saattaa rajata mahdollisten tarjoajien määrän tilaajan kannalta haitallisen pieneksi.

Referenssien sijaan voidaan määritellä ne keskeiset osaamisalueet, joilla konsulttien uskotaan suoriutuvat tulevasta tehtävästä. Tämän osoittaakseen tarjoajat voivat osoittaa referensseiksi myös muun käyttötarkoituksisia rakennuksia kuin tilattava kohde.

Osaamisen kriteerit ja referenssivaatimukset on suositeltavaa kirjata selkeästi kilpailuasiakirjoihin.

Hankeosapuolten keskeiset puuosaamisalueet

Rakennuttajakonsultti tuntee:

 • Puurakennusjärjestelmät ja niiden toimittajat
 • Palomääräykset
 • Muiden konsulttien osaamistarpeet

Arkkitehti tuntee ja osaa soveltaa käytäntöön:

 • Puurakennusjärjestelmät ja niiden optimoidun käytön suhteessa tila- ja joustavuustavoitteisiin
 • Palomääräykset
 • Rakenteiden tilavaraukset
 • Vaakarakenteiden jännemitat
 • Rakennuksen jäykistyksen periaatteet
 • Liitosten periaatteet (näkyvät ja ei-näkyvät liitoselimet)
 • Aukotuksen mahdolliset rajoitteet
 • Rakennetyypit sekä niiden lujuus-, palo-, ääni- sekä lämpö- ja kosteusteknisen toiminnan periaatteet
 • LVIS-tekniikan reititysmahdollisuudet sekä vaadittavat tilavaraukset
 • Kun esivalmistusta, lisäksi
  • Valmistuksen enimmäismitat ja muut mahdolliset rajoitteet
  • Kuljetuksen enimmäismitat
  • Painon ja nostojen aiheuttamat rajoitteet
  • Mahdollinen modulaarisuus ja sarjavalmistustavoitteet

Rakennesuunnittelija osaa:

 • Palomääräykset
 • Kosteusteknisen käyttäytymisen (muodonmuutokset yms.)
 • Puurakenteiden mekaanisen toiminnan murtoraja-, käyttöraja- ja onnettomuustilassa
 • Rakennetyyppien ja näiden liittymädetaljien lujuus-, palo-, ääni- sekä lämpö- ja kosteusteknisen suunnittelun
 • Puurakenteiden ja koko rakennuksen stabiliteetin suunnittelun
 • Puurakenteiden voimaliitosten suunnittelun
 • Välipohjan värähtelysuunnittelun
 • Jatkuvan sortuman estämisen menetelmät ja näiden suunnittelun
 • Puurakenteisten elementtien suunnittelun
 • Kosteudenhallinnan suunnittelun
 • Puurakentamisen toleranssit
 • Nosto- ja tukemismenetelmät

Rakennesuunnittelija tuntee:

 • LVIS-tekniikan reititysmahdollisuudet sekä vaadittavat tilavaraukset
 • Äänitekniikan toteuttamisen asettamat vaatimukset

LVIS suunnittelija osaa:

 • Palomääräykset
 • LVIS-tekniikan reititysmahdollisuudet

LVIS suunnittelija tuntee:

 • Puurakennusjärjestelmät
 • Esivalmisteluissa kohteissa esivalmistuksen reunaehdot

Urakoitsija osaa:

 • Tulkita puurakenteiden rakennepiirustuksia
 • Osaa puurakennustyömaan prosessin
 • Kosteudenhallinnan toteuttamisen
 • Mittatarkkuus- ja laatuvaatimukset
 • Puurakenteiden suojausmenetelmät (kuljetus- ja kosteussuojaus)
 • Nosto- ja tukemismenetelmät
 • Vaatimustenmukaisuuden osoittamisen menetelmät ja huolehtia tästä tapauskohtaisesti

Urakoitsija tuntee:

 • Puurakennusjärjestelmät
 • Rakennetyypit
 • Voimaliitostyypit

Puuosatoimittaja osaa:

 • Riittävästi puurakenteiden insinööriteknistä suunnittelua
 • Mittatarkkuus- ja laatuvaatimukset
 • Vaatimustenmukaisuuden osoittamisen menetelmät ja huolehtia tästä tapauskohtaisesti
 • Ohjeistaa päärakennesuunnittelijaa tuotteeseen liittyvissä teknisissä asioissa
 • Kosteudenhallinnan toteuttamisen

Valvoja osaa:

 • Kosteudenhallinnan erityispiirteet
 • Mittatarkkuus- ja laatuvaatimukset

Valvoja tuntee:

 • Puurakennusjärjestelmät
 • Rakennetyypit
 • Konsulttien osaamistarpeet