14.10.2022

Julkisen puurakentamisen tavoitteet ja tuki

Osana Suomen hiilineutraalisuustavoitetta ympäristöministeriön Puurakentamisen ohjelma on yhdessä sidosryhmien kanssa työstänyt kansalliset tavoitteet julkiselle puurakentamiselle. Tavoitteet on annettu puun osuudelle kaikesta julkisesta uudisrakentamisesta sekä rakennusmääriltään merkittävimmille rakennustyypeille. 

20232025
Opetusrakennukset55 %65 %
Hoitoalan rakennukset20 %35 %
Asuinkerrostalot21 %46 %
Kokoontumisrakennukset20 %30 %
Julkinen rakentaminen yhteensä31 %45 %

Vuosien 2020-2031 maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) sopimuksissa kaupunkeja kannustetaan myös taloudellisesti rakentamaan puusta.

MAL-sopimuksen myötä valtio edistää kohtuuhintaisten asuntojen rakentamista osoittamalla MAL-alueilla keskusta- ja joukkoliikennevyöhykkeelle rakennettaville puurakenteisille 40-vuotisille korkotukivuokra-asunnoille normaalin käynnistysavustuksen lisäksi 8 000 euron asuntokohtaisen lisäavustuksen. Lisätietoa: ara.fi