12.10.2022

Suosituksia hiilineutraaleihin julkisiin rakennushankintoihin 

  1. Hyödynnä hankintalain mahdollisuudet. Laki mahdollistaa ympäristöä koskevien vähimmäisvaatimusten, kriteerien ja ympäristömerkkien käytön julkisissa hankinnoissa. Kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous voi olla myös ympäristön kannalta paras.  
  1. Valmistele huolella. Tavanomaista korkeamman ympäristösuoritustason saavuttaminen edellyttää, että hankinnan valmisteluun voidaan käyttää tarpeeksi aikaa, osaamista ja harkintaa. Hiilineutraalit julkiset puurakennushankinnat eivät välttämättä ole normaaleja hankkeita kalliimpia. Kustannusoptimaalisuuden tulee kuitenkin perustua huolelliseen arvioon.  
  1. Sovella elinkaari- ja kiertotalousajattelua. Rakennuksen koko elinkaaren aikaisten ympäristö- ja talousvaikutusten arviointiin on olemassa standardoituja menetelmiä. Niiden avulla voidaan välttää osaoptimointi ja tunnistaa kustannustehokkaat tavat parantaa rakennuksen ympäristövaikutuksia, käyttöikää ja kierrätettävyyttä. Elinkaari- ja kiertotalousajattelun parhaat edut saadaan, jos niitä sovelletaan jo hankinnan suunnitteluvaiheessa.  
  1. Tarkista vihreän rahoituksen kriteerit sekä mahdolliset puurakentamisen käynnistysavustukset. Rahoitusmarkkinoilla on tuotteita, jotka soveltuvat erityisesti ympäristöystävällisen rakentamisen tueksi. Näiden rahoitustuotteiden edellyttämät kriteerit kannattaa huomioida hankinnan suunnitteluvaiheessa.  
  1. Varmista suunnittelun ohjauksen resurssit. Suunnitteluvaiheessa on suurimmat mahdollisuudet vaikuttaa esim. rakennuksen hiilijalanjälkeen. Suunnittelun jälkeiset rakennusmateriaalien hankinnat ja urakointi toteuttavat suunnitelmaa, eikä niiden kautta voida kokonaan kuroa umpeen suunnitteluvaiheessa mahdollisesti toteuttamatta jääneitä tavoitteita.  
  1. Muista koordinaatio. Julkiset rakennukset toteutetaan usein monen peräkkäisen julkisen hankinnan ketjuna. Tällöin on tärkeää, että rakennukselle asetetut tavoitteet siirtyvät kuhunkin hankintaan niiden erityispiirteet huomioiden.  
  1. Ota valmiit keinot käyttöön. Rakennusmääräykset, hankintalaki, kestävän kehityksen standardit ja arviointityökalut mahdollistavat hiilineutraalin julkisen rakentamisen tavoitteet. Olemassa olevin keinoin voidaan asettaa vaikuttavia tavoitteita ja seurata niiden toteutumista läpi toteutusketjun. Rakennus- ja konsulttialalla on riittävästi osaamista, jolla voidaan toteuttaa nykyistä hiilineutraalimpia julkisia puurakennuksia.  
  1. Kehitä hankintaosaamista puurakennushankkeiden avulla. Hankintojen valmisteluvaihe, allianssimenettely tai innovaatiokumppanuuteen perustuvat hankinnat voivat tarjota hankintayksikön asiantuntijoille hyvän tilaisuuden päivittää tietojaan. Tämän hyödyntämiseksi tulisi hankinta valmistella huolellisesti. 

Muokattu lähteestä: Ympäristöministeriön Vihreä julkinen rakentaminen – Hankintaopas (2017)