3.11.2022

Vuoden 2022 Puupalkinnon voittaja on Helsinki-Vantaan lentoaseman sisäänkäyntirakennuksen alakatto

Helsinki-Vantaan lentoaseman sisäänkäyntirakennuksen arkkitehtisuunnittelusta vastaa Arkkitehtitoimisto ALA Oy. Palkinto julkistettiin Puupäivässä 3.11.2022 Helsingissä.

Kuva: Tuomas Uusheimo

Palkintoperusteena tuomaristo toteaa seuraavaa:

Helsinki-Vantaan lentoaseman sisäänkäyntikatoksen ja lähtöaulan alakatossa puun käyttö on taidokasta. Katon arkkitehtuuri on monitasoista ja selkää, sen tuoma tunnelma on ainutlaatuisen rauhoittava hektisessäkin ympäristössä. Alakaton puuelementti, joka ulottuu ulos katoksen lippaan tuo vahvan luonnonmukaisen elementin muuten teräksen harmaaseen teolliseen ympäristöön. Sisäänkäyntikatoksesta on muodostunut tärkeä käyntikortti Suomeen ja Suomesta.

Puupalkinnon voittajakohteesta huokuu eri osapuolten – suunnittelijoiden, toteuttajien ja tilaajan – yhteinen tahtotila läpi projektin toteutuksen. Tärkeässä roolissa on ollut arkkitehdin vankka näkemys siitä, kuinka visio tullaan toteuttamaan. Toteutuksen kannalta puurakenteiden toimittajan paneutuminen hankkeeseen näkyy laadukkaana ja viimeisteltynä lopputuloksena. Hanke on toteutettu allianssimallilla ja se valmistui nopeassa tahdissa, budjettiraameissa pysyen.

Sisäänkäyntikatos on jo ulkoa saavuttaessa vaikuttava ilmestys. Rakennuksen arkkitehtuurin toiminnallinen puoli on hoidettu painotetusti maantasossa, kun taas puinen alakatto paitsi rajaa tilaa, on kokonaisuuden vahvin ja tunnistettavin visuaalinen elementti. Painovoimaa uhmaavalta vaikuttavan vapaamuotoisen, paikoin paksun katon muoto näyttää syntyvän puulevyjä päällekkäin latomalla. Leijuvan vaikutelman mahdollistavat kantavat pilarit ovat lasiseinän takana, joka leikkautuu katon puiseen alapintaan hienostuneesti ja viimeistellysti.

Vapaamuotoisen alakaton toteutus ja työnjälki on hieno esimerkki siitä, kuinka myös isoja kokonaisuuksia pystytään toteuttamaan kalustepuusepäntyön tarkkuudella. Teknisesti erittäin haastavan kokonaisuuden toteuttaminen visiosta käytäntöön on ollut mahdollista hyödyntämällä esivalmistettuja elementtejä. Alakattorakenne koostuu yli 500 yksilöllisestä elementistä. Tinkimättömän viimeistelyn ja tasalaatuisen pintakäsittelyn ansiosta katto on yhtenäinen kokonaisuus. Neljästä pisteestä vetotangoilla kattorakenteisiin kiinnitetyt jykevät puuelementit auttavat myös alakattotilan huoltamisessa, sillä ne kantavat oman painonsa lisäksi ihmisen painon.

Voittaneen työn toteutukseen ovat osallistuneet muun muassa seuraavat tahot:

  • Arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehtitoimisto ALA Oy, pääsuunnittelija arkkitehti SAFA Juho Grönholm
  • Rakennuttaja/Tilaaja: Finavia Oyj, projektijohtaja Martti Nurminen
  • Rakennesuunnittelu, puualakatto: Ramboll Finland Oy, johtaja Pekka Ahola, projektipäällikkö Pekka Turunen, projektipäällikkö Antti Pekkala
  • Rakennesuunnittelu, puualakatto: A-Insinöörit Oy, yksikönjohtaja Jukka Oja-Lipasti
  • Urakoitsija: SRV Rakennus Oy, yksikönjohtaja Ossi Inkilä, työmaapäällikkö Jukka Nikkola
  • Puuosien toimittaja: Raision puusepät, toimitusjohtaja Jarmo Yrjölä  

Kunniamaininta Pikku-Finlandialle

Tuomaristo palkitsee Pikku-Finlandian kunniamaininnalla. Helsingin Töölönlahdella sijaitsevan rakennuksen on suunnitellut arkkitehdit Jaakko Torvinen, Elli Wendelin ja Havu Järvelä yhteistyössä arkkitehti, professori Pekka Heikkisen ja Arkkitehdit NRT Oy:n kanssa.

Pikku-Finlandia voitti myös vuotuisen yleisöäänestyksen. Kohde sai 17 prosenttia äänistä.

Kuva: Mikael Linden

Kunniamaininnan perusteluna tuomaristo toteaa seuraavaa:

Puurakenteinen Pikku-Finlandia palvelee Finlandia-talon asiakkaita väliaikaisena kokous- ja tapahtumatilana Finlandia-talon perusparannustöiden ajan. Muuntojoustava ja siirtokelpoinen rakennus voidaan jatkossa hyödyntää mahdollisesti kouluna tai päiväkotina. Tilaajan toimesta asetetut vaatimukset täyttyvät kohteessa ja Aalto-yliopiston arkkitehtuurin laitoksen opiskelijaprojektista alkunsa saanut ehdotus on toteutettu tavalla, joka kertoo sekä ohjaavien opettajien että voittaneen ehdotuksen tekijän lahjakkuudesta sekä projektin loppuun vieneiden nuorten arkkitehtien paneutuvasta ja innostuneesta työskentelytavasta.

Vastuullinen rakentaminen ja vastuullisuus ympäristöä kohtaan ovat ilmeisiä ja läpileikkaavia teemoja rakennuksessa ja tekijöidensä ajattelussa. Kiertotalousperiaatteet ovat toteutuneet läpi hankkeen. Rakennuksen purku ja siirrettävyys on otettu hienosti huomioon suunnittelussa ja toteutuksessa. Rakennusosat ja materiaalit ovat uudelleenkäytettäviä tai kierrätettäviä. Rakentamisen laatu on korkeaa pieniä yksityiskohtia myöden ja eri puutuotteiden yhdistäminen on onnistunutta.

Luonnonmukaisia, näyttävän oksaisia ja järeitä puurunkoja, on käytetty luomaan rakennukseen omaleimainen visuaalinen ilme, sekä myös kantavana rakenteena. Luonnon muovaamat pilarit tuovat Pikku-Finlandiaan toisaalta metsäistä tuntua, mutta myös italialaisen arkkitehtuurin tuntua, mikä on ollut myös Finlandia-talon suunnittelun kantava ajatus.

Palkintotuomaristo

Vuoden 2022 Puupalkinnon voittajan valitsi Puuinfon nimeämä tuomaristo, jonka jäseninä toimivat Suomen arkkitehtiliitto SAFA:n puheenjohtaja arkkitehti SAFA Henna Helander, Oulun yliopiston arkkitehtuurin yksikön yliopisto-opettaja arkkitehti SAFA Matti Lakkala, ympäristöministeriöstä puurakentamisen ohjelman projektiasiantuntija arkkitehti SAFA Simon le Roux ja Aalto-yliopiston Arkkitehtuurin laitoksen lehtori arkkitehti SAFA Karola Sahi. Lue lisää tuomaristosta.

Vuoden 2022 ehdokkaat

Puupalkintokilpailuun saapui määräaikaan mennessä 33 ehdotusta, joista esiraati valitsi 11 kohdetta ehdolle Puupalkinnon saajaksi ja yleisöäänestykseen. Ehdokkaat edustivat erittäin korkealaatuista arkkitehtuuria ja monipuolista puun käyttöä rakentamisessa. Kilpailun tuomaristo piti ehdotusten tasoa erittäin korkeana.

Lisätietoja:

projektipäällikkö Hilppa Iittiläinen, Puuinfo Oy, puh. 040 940 1300, hilppa.iittilainen@puuinfo.fi
osakas Juho Grönholm, Arkkitehtitoimisto ALA Oy, puh. 040 555 2169, juho.gronholm@ala.fi

Kuvia voi ladata tiedotuskäyttöön osoitteesta:
https://drive.google.com/drive/folders/1nPo6p8N-1bstwansjHT3VMLrSYz1E9Fa?usp=sharing

_______________________________________________________________________________________

Taustaa 25. puupalkinnolle

Puupalkinto jaetaan vuosittain kannustuksena rakennukselle, sisustukselle tai rakenteelle, joka edustaa korkealaatuista, suomalaista puuarkkitehtuuria tai jossa puuta on käytetty rakennustekniikkaa edistävällä tavalla. Puupalkinto on jaettu vuodesta 1994 alkaen. Nyt myönnettävä palkinto on järjestyksessä kahdeskymmenesviides. Palkinnon myöntää Puuinfo.

Puupalkintoa jakaessaan tuomaristo kiinnittää erityistä huomiota kohteen arkkitehtoniseen laatuun, puun käytön innovatiivisuuteen sekä kohteen yleiseen huomioarvoon.

Aikaisemmin puupalkinto on myönnetty seuraaville kohteille: