2.11.2023

Vuoden 2023 Puupalkinnon voittaja on Lukio- ja kulttuuritalo Monio

Read the article in English here.

Tuusulan lukio ja monitoimitalo Monio on Tuusulan Hyrylän keskustaan, Hyrylän entiselle varuskunta-alueelle rakennettu uusi kulttuuritalo ja koulurakennus.

Monion arkkitehtisuunnittelusta vastasi AOR Arkkitehdit. Palkinto julkistettiin Puupäivässä 2.11.

Monio on ensimmäinen 3-kerroksinen hirsikoulu ja yksi isoimmista hirrestä toteutetuista julkisista rakennuksista Suomessa. Rakennuksen laajuus on 8773 brm2.

Kuva: Kuvatoimisto Kuvio Oy

Edistyksellinen puurakennus yhdistää nykyaikaisen puurakentamisen eri menetelmiä uudella tavalla. Runsaan hirren käytön lisäksi myös välipohjat, pilarit ja vesikattorakenne tehdään puusta, mikä tekee rakennuksesta hyvin pitkälle puurakenteisen.

Tuomaristo toteaa seuraavaa:

Monio tulee olemaan kansainvälinen referenssi suomalaiselle puurakentamiselle esimerkkinä suuren kokoluokan toteutuksesta puuteknisten ratkaisujen yhdistämisessä eri menetelmin.

Monion arkkitehtoninen laatu ja kiinnostavuus on materiaalilähtöistä. Painumattoman hirren käyttö uudentyyppisenä massiivipuuelementtinä luo uudenlaista puuarkkitehtuuria erimittakaavaisten hirsisalvosten yksityiskohtia myöten.

Monion arkkitehtuurin omaleimaisuus perustuu rakennuksen läpikäyvään kuuden hirsitalon ja talojen väliin jäävien sisäkatujen sarjaan. Siitä syystä avoimet yhteistilat tuntuvat virtaavan tilallisesti eri kerrosten välillä mainioine näkymineen, ja suunnistettavuus talossa tuntuu helpolta. Rakennuksessa on vahva ”paikan henki” voimakkaan puuarkkitehtuurinsa ansioista.

Hanke osoittaa Tuusulan kunnan vahvaa sitoutumista ja sitä, miten tämän hankkeen avulla kaupunki konkreettisesti osoittaa vastuullisuutta sekä asukkailleen että ympäristölle.

Massiivipuusta tehty monitoimirakennus, jonka materiaalisuuden kautta tukee käyttäjien hyvinvointia ja tyytyväisyyttä. Myös täydentäviä materiaaleja (betoni, tiili) on käytetty sellaisenaan, taitavasti ja luontevasti.

Onnistunut sisustus viimeistelee konseptin loppuun – arkkitehtuuri ei näy vain rakenteissa, vaan on integroitunut talotekniikkaan ja myös kalusteisiin.

Voittaneen työn toteutukseen ovat osallistuneet muun muassa seuraavat tahot:

  • Arkkitehtisuunnittelu: AOR Arkkitehdit Oy
  • Rakennuttaja/Tilaaja: Tuusulan kunta, tilapalvelut
  • Rakennesuunnittelu: A-Insinöörit Suunnittelu Oy
  • Palotekninen suunnittelu: KK-Palokonsultti Oy
  • Urakoitsija: Lujatalo Oy
  • Puuosien toimittaja: Kontiotuote Oy (hirret), VVR Wood Oy (välipohjaelementit), Versowood Oy (liimapuupilarit ja -diagonaalit), Puumerkki Oy (kertopuupalkit)
  • Sisustussuunnittelu: Haptik Oy

Lisää tietoa kohteesta:
https://puuinfo.fi/arkkitehtuuri/puupalkinto-yleisoaanestys/lukio-ja-kulttuuritalo-monio/

Kunniamaininta Honkasuon Aarreaitoille

Tuomaristo palkitsee Honkasuon Aarreaitat kunniamaininnalla. Helsingin Honkasuolle rakennetun hirsirivitalohankkeen tavoitteena on alusta saakka ollut hiilinegatiivisuus: hiilikädenjäljen on oltava suurempi kuin sen hiilijalanjälki. Aarreaittojen luonnonmukainen rakennustapa on herättänyt kiinnostusta niin rakennusalan ammattilaisissa, kuluttajissa kuin mediassakin.

Aarreaitoissa haluttiin käyttää materiaaleja ja tekniikoita, jotka ovat heti käytettävissä. Kaikkien ratkaisujen haluttiin olevan yksinkertaisia, materiaalivalikoiman suppea. Kotimainen puu, käsityö ja vähäinen talotekniikka (painovoimainen ilmanvaihto) yhdistettynä omaan uusiutuvan energian tuotantoon muodostivat konseptin rungon.

Kuva: Rakennusasiaintoimisto Aarre Oy

Kunniamaininnan perustelut:

Kestävän kehityksen arvojen mukainen hanke, joka tarjoaa ratkaisun ilmastoviisaaseen ja resurssitehokkaaseen asumiseen.

Vastuullinen, omistautunut ja sitoutunut, jossa periksiantamaton toteutusprosessi. Puurakentamisen vahva ja personaalinen identiteetti ylittää modernin ja perinteisen rakentamisen rajat. Hanke osoittaa, että puiset ratkaisut ovat mahdollisuus resurssitehokkuuden parantamiseen ja kiertotalouden vahvistamiseen.

Hanke on tavoitteiltaan esikuvallinen vastuullisen rakentamisen periaatteissaan ja tekijöiden ajattelussa. Tekijöillä on ollut valtavasti rohkeutta lähteä toteuttamaan omien arvojensa mukainen rakennuskokonaisuus huolimatta hankkeeseen liittyvästä taloudellisesta riskistä.

Honkasuon Aarreaitat edustavat ”kansanarkkitehtonista” tulokulmaa välttäen tarvetta arkkitehtuurin yksityiskohtien korostamiseen.

Lisää tietoa kohteesta:
https://puuinfo.fi/arkkitehtuuri/puupalkinto-yleisoaanestys/honkasuon-aarreaitat/

Palkintotuomaristo

Vuoden 2023 Puupalkinnon voittajan valitsi tuomaristo, jonka jäseninä toimivat Suomen arkkitehtiliitto SAFA:n puheenjohtaja arkkitehti SAFA Asko Takala, Oulun yliopiston arkkitehtuurin yksikön yliopisto-opettaja arkkitehti SAFA Matti Lakkala, ympäristöministeriöstä puurakentamisen ohjelman projektiasiantuntija arkkitehti SAFA Simon le Roux ja Aalto-yliopiston Arkkitehtuurin laitoksen lehtori arkkitehti SAFA Karola Sahi. Lue lisää tuomaristosta.

Yleisöäänestyksen voittaja: Turun Kauppatorin Toripaviljongit

Turun toripaviljonkien kaupunkikuvallinen idea perustuu tavoitteeseen luoda pienempiä ihmisen mittakaavassa olevia tiloja Turun kauppatorille sekä liittää maanalainen pysäköintilaitos yllä olevaan kaupunkitilaan.

Kuva: Tuomas Uusheimo

Paviljonkirakennukset sijaitsevat kauppatorin reunoilla ja rajaavat torin suurta kaupunkitilaa pienempiin osakokonaisuuksiin. Toripaviljonkeja on kolme, suurin sijaitsee Eerikinkadun puolella toria ja kaksi pienempää Kauppiaskadun ja Aurakadun puolella.

Paviljonkirakennukset nousevat maasta kuin puut ja liittävät toriparkin yllä olevaan toritilaan. Portaat, hormit, keittiöt ja muut tekniset tilat ovat kätkettyinä umpinaisten puurunkojen sisään. Paviljonkien kattojen rakenne sulautuu saumattomasti puurunkoihin, muistuttaen luonnon latvuston tarjoamaa suojaa ja luoden suojaisia ihmisen mittakaavassa olevia tiloja. Kattojen alla avautuu viihtyisiä kohtaamispaikkoja niin sisä- kuin ulkotiloissa. Toripaviljongeissa yhdistyvät porrashuoneet, tekniset tilat sekä monenlaiset ravintola- ja liiketilat.

Arkkitehtisuunnittelu | Schauman & Nordgren Architects & Arco Architecture Company

Lisää tietoa kohteesta:
https://puuinfo.fi/arkkitehtuuri/puupalkinto-yleisoaanestys/turun-kauppatorin-toripaviljongit/

Vuoden 2023 ehdokkaat

Puupalkintokilpailuun saapui määräaikaan mennessä 29 ehdotusta, joista esiraati valitsi 12 kohdetta ehdolle Puupalkinnon saajaksi ja yleisöäänestykseen. Ehdokkaat edustivat erittäin korkealaatuista arkkitehtuuria ja monipuolista puun käyttöä rakentamisessa. Kilpailun tuomaristo piti ehdotusten tasoa erittäin korkeana.

Lisätietoja:

Viestintä: Emmi Inna, Puuinfo Oy, emmi.inna@puuinfo.fi, +35850 537 3908
Monion arkkitehtuuri: Mikki Ristola, AOR Arkkitehdit, mikki.ristola@aor.fi, +35840 822 5072

Kuvia voi ladata tiedotuskäyttöön osoitteesta:
https://drive.google.com/drive/folders/1qs43BYEubTGQkQ0QBXBZLuglKz3MtqWV?usp=sharing

_______________________________________________________________________________________

Taustaa 26. puupalkinnolle

Puupalkinto jaetaan vuosittain kannustuksena rakennukselle, sisustukselle tai rakenteelle, joka edustaa korkealaatuista, suomalaista puuarkkitehtuuria tai jossa puuta on käytetty rakennustekniikkaa edistävällä tavalla. Puupalkinto on jaettu vuodesta 1994 alkaen. Palkinnon myöntää Puuinfo.

Puupalkintoa jakaessaan tuomaristo kiinnittää erityistä huomiota kohteen arkkitehtoniseen laatuun, puun käytön innovatiivisuuteen sekä kohteen yleiseen huomioarvoon.

Aikaisemmin puupalkinto on myönnetty seuraaville kohteille: