22.7.2020

CrossLam Kuhmon CLT (Cross-laminated timber)

CrossLam Kuhmo CLT on ristiinliimattu massiivupuulevy, joka valmistetaan liimaamalla päällekkäin kohtisuoraan toisiinsa nähden ristikkäin olevia kuusi- tai mäntypuulautakerroksia. Jokainen lamellikerros koostuu lujuuslajitellusta sahatavarasta höylätyistä rinnakkain asetelluista laudoista. Tuotteessa käyttty sahatavara täyttää lujuusluokan C24 vaatimukset.

CrossLam Kuhmo CLT on tarkoitettu käytettäväksi rakenteellisena tai ei-rakenteellisena elementtinä rakennuksisssa ja rakenteissa, kuten seinä-, lattia- tai kattoelementtinä Eurokoodi 5 (EN 1995-1-1) mukaisissa käyttöluokissa 1 ja 2. 

Crosslamin valmistamasta CLT-levystä rakentaminen

Puun luonnonmuovaamat ominaisuudet ovat monilta osiltaan vertaansa vailla. Näiden puun luonnollisten ominaisuuksien vuoksi CLT-elementit ovat erittäin lujia ja kapasiteettiinsa nähden kevyitä. Hyvin varusteltu CLT-elementti sopii sekä rakennuksen pysty- että vaakarungoksi.

Rakennuksen suunnittelua aloitettaessa kannattaa jo huomioida Crosslam-levyn avaamat mahdollisuudet sekä puuelementtien valmistukseen liittyvät seikat. Suunnitelmat etenevät useimmiten näin:

 • Pääpiirustuksiin laaditaan rakenne-, sähkö- ja lvi-suunnitelmat.
 • Rakennesuunnittelija tai erillinen elementtisuunnittelija tekee CLT-elementtien valmistusta varten elementtisuunnitelmat.
 • Tilaaja toimittaa valmiit elementtisuunnitelmat tehtaalle.
 • CNC-työstökone ohjelmoidaan elementtisuunnitelmien mukaan.

Suunnitteluohjeessamme on kerrottu tarkemmin, mitä elementtikuvien tulee sisältää.

CNC-koneella pystytään työstämään levyt lähes millimetrin tarkkuudella. Tämä tekee CLT-elementtien asennuksesta nopeaa ja helpottaa monia viimeistelytyövaiheita.

Paikallarakentaminen CLT-levyistä

 • Tehtaalla mittatarkasti työstetyt CLT-levyt kuljetetaan työmaalle sovittuna ajankohtana.
 • Työmaalle tarvitaan kuorman purkamista varten joko nosturi tai trukki. Levyt voidaan nostaa kuormasta suoraan perustusten päälle omille paikoilleen tai välivarastoida myöhempää asennusta varten.
 • CLT-levyt liitetään toisiinsa pitkillä, järeillä ruuveilla ja saumat tiivistetään tiivistysmassalla.
  • Yksinkertaiset liitokset vähentävät suunniteltavien detaljien määrää.
 • CLT-seinissä on yleisimmin kolme rakennekerrosta:
  • Sisäpuolella on CLT-levy eli runko, joka voi toimia myös rakennuksen valmiina sisäpintana.
  • Keskimmäinen kerros on vaippamainen lämmöneristekerros, joka ei välttämättä vaadi erillistä puurunkoa tai koolausta.
  • Ulkopuolelta rakennusta suojaa ulkoverhous. Verhouksen ja eristeen väliin jätetään tuuletusrako, jotta rakenteet pysyvät kuivina.
 • Pystytyksen jälkeen päästään suoraan tekniikan varusteluun ja viimeistelytöihin. CLT-rakentamisessa voidaan tehdä pystytyksen jälkeen monia työvaiheita samanaikaisesti.

Crosslamin CLT-levyistä valmistetun rungon pystyttäminen pientalossa kestää ammattilaisilta tavallisimmin 1-4 päivää riippuen rakennuksen koosta sekä muodosta.

Tilaelementtitekniikka ja CLT-levyt

Varsinkin kerrostalorakentamisessa moduuli- eli tilaelementtirakentaminen on yleistymässä. Pientaloja voidaan myös rakentaa tehtaalla valmiiksi varustelluista tila- tai tasoelementeistä. Tilaelementit koostuvat valmiista seinistä, lattiasta ja katosta, jotka rajaavat tilaelementin. Suunnittelussa tulee huomioida kuljetuksen sallimat mitat.

 • Crosslam-levyt voidaan varustella yhteistyökumppaneidemme tehdasolosuhteissa taso- tai tilaelementeiksi.
 • Tilaelementeissä voi olla kaikki valmiina:
  • väliseinät
  • LVIS-asennukset
  • ikkunat ja ovet
  • kalusteet ja varusteet
  • sisäpinnat
 • Rakennettava CLT-kohde kootaan työmaalla nostelemalla nosturilla valmiit elementit paikoilleen kuin suuri 3D-palapeli.
 • Kerrostalorakentamisessa kaksoisrungot välipohjissa ja -seinissä mahdollistavat hyvän ääneneristävyyden.
 • Työmaalla säästytään erillisiltä valu- ja juotostyövaiheilta → rakentaminen ei aiheuta rakennusaikaista kosteuskuormaa muillekaan rakenteille.
 • Kokonaisen puukerrostalon rakennusaika voi kestää vain joitakin kuukausia.
 • Rakennusaikaan sidottu pääoma saadaan tuottamaan mahdollisimman nopeasti.

Lue lisää:
Tuoteominaisuudet
Crosslam-levyn laatuvaatimukset
Levyrakennetaulukko
CLT-levyn tekniset tiedot

Kuhmo CLT:n tuotantoprosessi on hyvin nopea. Useimmissa tapauksissa työstökuvat voidaan toimittaa CrossLamille jopa vain viikko ennen työn aiottua valmistusta.

CrossLam Kuhmo CLT-elementit valmistetaan tarkkaan kontrolloiduissa sisätiloissa, joissa kosteus ei pääse vaikuttamaan tuotteen laatuun.

CrossLam Kuhmo CLT-paneelit ovat tehdasvalmisteisia valmiselementtejä, jotka kootaan yhteen ja varustellaan rakennuspaikalla tai elementtitehtaalla. Helposti asennettavat ja valmiiksi työstetyt CLT-elementit vähentävät työvoimakustannuksia rakentamisvaiheessa.

Lue lisää CrossLam Kuhmon nettisivuilta.

Myynti: 
Oy CrossLam Kuhmo Ltd., Kivikatu 4, 88900 Kuhmo
Puh. +358 9 4282 7440
info@crosslam.fi