21.7.2020

Versowood Puusilta

Versowood on valmistanut puusiltoja jo yli 30 vuoden ajan. Laadukkaat tuotteet ovatkin nostaneet perinteisen puusiltarakentamisen uuteen arvostukseen. Uusien ja jatkuvasti kehittyvien rakenneratkaisujen ansiosta puusiltojen määrä on kasvussa. Kevyt puusilta ei vaadi massiivisia perustuksia, mutta on siitä huolimatta erittäin kantokykyinen ja soveltuu raskaankin liikenteen käyttöön. Versowood valmistaa sillat A-luokan painekyllästetystä männystä. Rakennusmateriaaleina silloissa käytetään kilpailukykyistä liimapuuta ja sahatavaraa.

Sillat tai siltaelementit toimitetaan tilaajan piirustusten ja työselvitysten mukaisesti sovitussa valmiusasteessa. Yleinen käytäntö on, että paikallinen rakennusurakoitsija tekee perustukset ja Versowood asentaa valmistamansa sillan paikoilleen. Versowood voi ottaa myös kokonaisvastuun sillan suunnittelusta, rakentamisesta ja asennuksesta. Jopa 30 metriä pitkät puusillat voidaan tehdä täysin valmiiksi tehtaalla ja asentaa kokonaisena paikoilleen.

SILTATYYPIT

Palkkisillat

Eniten käytetty rakenne, jossa kantava rakenne muodostuu sillan pituussuhteista, liimapuupalkeista ja kansipoikittaisesta sahatavarasta tai liimapuu-elementeistä. Rakenteen taloudellisin käyttöalue on 4-20 m jännevälit ajoneuvoliikenteen silloissa ja 3-30 m kevyen liikenteen silloissa.

Ansassisillat

Tukiansassisilta – Paljon käytetty rakenne ennen liimapuun tuloa. Nykyisin käytössä lähinnä museorakenteissa ja erikoiskohteissa. Riippuansassisilta Soveltuu poikittaisjäykkyytensä ansiosta parhaiten suhteellisen kapeille silloille, pituusalue 15-50 m.

Kaarisillat

Kaarisillan kantava rakenne on kaaren muotoon liimattu liimapuu. Kaari voi a) olla kokonaan kannen alla, jolloin kaaria voi olla useita b) leikata kansilinjan mielivaltaisella kohdalla c) olla myös kokonaan kannen yläpuolella. Kaarisiltojen jännemitta voi olla jopa 100 m.

Liittorakennesillat

Puusiltojen uudempaa tekniikkaa edustavat puu-betoniliitto-rakennesillat, jossa puupalkit ja betonikansi liitetään erikoistartuntaelinten välityksellä yhdessä toimivaksi rakenteeksi.

Poikittaisjännitetyt sillat

Uusinta tekniikkaa edustavat poikittain jännittämällä tehdyt sillat. Perustyyppi on laatta, jossa sillan pituussuuntaiset lankut tai liimapuupalkit on puristettu poikittaisilla puun läpi poratuilla teräksillä yhtenäiseksi laataksi. Tällaisen laattasillan käyttöalue on 3-36 m jännemitoille. Versowood on kehittänyt tästä perusrakenteesta arinamallisen kansirakenteen yhdistämällä liimapuupalkkeja ja sahatavaraa. Tällöin taloudellinen käyttöalue on noussut 30 m jännemittaan asti.

Katetut sillat

Katettu silta on rakennetyypiltään yleensä ristikkosilta, jossa ristikon alapaarteen varassa on ajorata ja yläpaarteen varassa katto. Katetut sillat soveltuvat erityisesti kevyen liikenteen käyttöön ja voivat jännemitaltaan olla jopa 100 metriä.

Tyyppihyväksytyt sillat

Versowoodin puusillat soveltuvat yleisiksi tiesilloiksi ja valtionavustusta saaviksi yksityistiesilloiksi. Sillat on suunniteltu eurokoodien mukaisesti.

Ajoneuvoliikennesilta

 • Silta on suunniteltu käyttöluokassa 2
 • Hyötyleveydet: (4,0–9,0 m), vakioleveydet 4,5 m ja 6,5 m
 • Jännemitat: (6,0–32 m), kahden metrin jaolla
 • Kuormitus: LM1, LM3 / 5.9.2014 ja LM1 (Y) / 5.9.2014
 • Kaide: H2 teräskaide, ei törmäystestattu
 • Päällystys: 30 mm asfaltti Ajoneuvoliikennesilta

Kevyenliikenteen silta

 • Silta on suunniteltu käyttöluokissa 2 / 3 ja värähtelyn osalta siltaluokissa 3 / 4
 • Hyötyleveydet: (3,0–5,0 m), puolen metrin jaolla
 • Jännemitat: (6,0–38 m), kahden metrin jaolla
 • Kuormitus: KL / 5.9.2014
 • Kaide: Puukaide, törmäyskuorma 5 kN
 • Päällystys: 30 mm kumibitumivaluasfaltti tai puupinnoitus

Lue lisää Versowoodin nettisivuilta.

Myynti: 
Versowood Oy,Teollisuustie 60, 19110 Vierumäki

Jaakko Huotari, jaakko.huotari@versowood.fi, puh. 045 352 4634