21.7.2020

Versowood liimapuurunko

Versowood tarjoaa asiakkaidensa käyttöön suunnittelupalvelunsa, joka mitoittaa liimapuurungot aina tapauskohtaisesti asiakkaan tarpeet ja toiveet huomioon ottaen. Hyvänä lähtökohtana suunnittelulle toimivat mahdolliset arkkitehtikuvat tai vastaavasti suunnittelu voidaan aloittaa myös ns. puhtaalta pöydältä.

Monipuolisilla ja arkkitehtonisesti näyttävillä liimapuurakenteilla voidaan toteuttaa sekä suuria että pienempiäkin kantavia rakenteita. Jännevälit voivat vaihdella 15 metristä 100 metriin. Monissa rakenteissa jännevälit ovat 15-30 metriä, jolloin palkkirakenteena on yleensä maha- tai harjapalkit.  Liimapuu on myös paloturvallinen ratkaisu, joka ilman erillistä palomitoitusta on yleensä luokassa R30 ja palomitoituksella päästään myös suurempiin luokkiin (esim. R60 ja R90).

Liimapuurungon asentaminen on nopeaa. Pilarit asennetaan anturoihin valettuihin peruspultteihin, raskaat palkit kiinnitetään pilarien yläpäissä olevien hankosoirojen väliin ja päätyjen kevyet palkit ruuvataan kiinni lovettuihin pilareihin. Mahdolliset orret kiinnitetään palkeissa jo valmiiksi oleviin klosseihin. Asennuksen nopeuden mahdollistavat tarkat suunnitelmat sekä tehtaalla valmiiksi työstetyt pilarit ja palkit. Toimitukseen voidaan liimapuiden lisäksi sisällyttää myös peruspultit ja kiinnikkeet pilari-palkkiliitoksiin.

Lue lisää Versowoodin nettisivuilta.

Myynti: 
Versowood Oy, Teollisuustie 60, 19110 Vierumäki

Sanna Haara, sanna.haara@versowood.fi, puh. 040 713 1035
Tomi Koskenniemi, tomi.koskenniemi@versowood.fi, puh. 050 035 4645
Juha Virtanen, juha.virtanen@versowood.fi, puh. 050 5368883
Juuso Luostarinen, juuso.luostarinen@versowood.fi, puh. 044 416 2483