29.7.2020

Vaaran Palosuojattu™

Puun palonsuojaus mahdollistaa puun käyttämisen kerrosrakentamisessa sekä julkisissa kohteissa, kuten päiväkodeissa ja hoitolaitoksissa. Vaaran Palosuojattu™ sisä- ja ulkoverhouspaneeli sopii kohteisiin, jotka kuuluvat P1- tai P2-paloluokkaan. Teollisella käsittelyllä varmistetaan monivaiheinen, sertifioitu ja palosuojattu puutuote, joka saavuttaa rakennustarvikkeiden paloluokan B-s1, d0. Paloluokka B-s1, d0 tarkoittaa, että tuote vaikuttaa palon etenemiseen hyvin vähäisessä määrin, savun tuotanto on erittäin vähäistä eikä tuote aiheuta palavia pisaroita.  Ulkoverhoustuotteiden teollinen palonsuojakäsittely mahdollistaa käyttövalmiiden, sertifioitujen tuotteiden valmistuksen. Näin voidaan varmistua vaaditun paloluokan täyttämisestä ja nopeuttaa rakentamista työmaalla. 

B: Tarvikkeet, joiden osallistuminen paloon on hyvin rajoitettu.

s1: Savuntuotto on rajoitettu.

d0: Palavia pisaroita tai osia ei esiinny.

Palosuojaus perustuu palosuojapohjamaaliin, joka kuumuuden kanssa reagoidessaan muodostaa puun päälle suojaavan kerroksen. Pintamaali puolestaan suojaa säärasitukselta ja tekee pinnasta erittäin kestävän. Alkukäsittelyssä puun pintaan imeytetään sinistymä, home ja lahonsuoja-aine, jonka jälkeen tuote käsitellään palosuojamaalilla. Lopuksi tuote välimaalataan halutulla värillä. Palosuojamaalausjärjestelmä koostuu näin ollen puusuojan, palosuojapohjamaalin ja 2 pintamaalin yhdistelmästä, joka ylintä pintamaalikerrosta lukuun ottamatta levitetään teollisesti.

Rakennukset jaetaan kolmeen paloluokkaan, P1-paloluokan ollessa vaativin saavuttaa. 

P1-paloluokka: Rakennuksen kantavien rakenteiden oletetaan pääsääntöisesti kestävän palossa sortumatta. Rakennuksen korkeutta ja kerrosmäärää ei ole rajoitettu.

P2-paloluokka: Riittävä turvallisuustaso saavutetaan asettamalla vaatimuksia erityisesti pintaosien ominaisuuksille ja paloturvallisuutta parantaville laitteille. Korkeus: Enintään 26 m. Kerrosluku: 2–9 kerrosta.

P3-paloluokka: Rakennuksen kantaville rakenteille ei aseteta erityisvaatimuksia palonkestävyyden suhteen. Korkeus: Enintään 9 m. Kerrosluku: 1–2 kerrosta.

Katso koko ulkoverhoustuotevalikoima

Lue lisää Veljekset Vaaran nettisivuilta.

Myynti: 
Myynnin yhteystiedot
Jälleenmyyjät