8.3.2024

Flamebraker® Vent Facade

Flamebraker® Vent Facade 25 (VF25) ontelopalokatko soveltuu palon leviämisen kerroksittaiseen rajoittamiseen julkisivun tuuletusvälissä, kun tuuletusväli tuotteen kohdalla on enintään 25 mm.

Vain 4 mm paksu ontelopalokatko ei heikennä rakenteen tuulettuvuutta, koska se paisuu vasta palotilanteessa. Ulkoverhouksen taakse pääsevän sadeveden kerääntyminen palokatkon kohdalle sekä veden mahdolliset kulkureitit lämmöneristyksen pintaan myös oleellisesti vähenevät.

Avoimemmalla tuuletusvälillä ilmanvirran vastus pienenee, jolloin riittävä tuuletus saadaan myös korkeammilla ja yhtenäisillä tuuletusväleillä. Yhtenäisempi julkisivupinta parantaa sadevedentiiveyttä ja hidastaa palon leviämistä. Palon leviäminen hidastuu, koska lisähapen kulkeutuminen tuuletusvälissä etenevälle palolle vähenee. Tuuletusvälissä liikkuvat syttymättömät palokaasut eivät myöskään pääse heti takaisin liekkien ja kuumuuden vaikutuspiiriin ja syty uudestaan.

Palotekninen insinööritoimisto Markku Kauriala Oy:n lausunnossa todetaan Flamebraker® Vent Facade 25- ontelopalokatkon täyttävän lain vaatimukset palon leviämisen rajoittamiseen puujulkisivun tuuletusvälissä. Lausunto perustuu Tampereen yliopiston laboratoriossa kolmelle erilaiselle puujulkisivurakenteelle suoritettuun polttokokeeseen, joka toteutettiin esistandardin prEN 1364-6 Onteloiden palosulut mukaisesti.

Tuotteen 60 vuoden tekninen käyttöikä Suomen ilmasto-olosuhteissa antaa suojaa julkisivun tuuletusvälissä tapahtuvaa palon leviämistä vastaan pitkäksi aikaa.

OMINAISUUDET

  • Rajoittaa palon leviämista julkisivun tuuletusvälissä
  • Erinomainen tuulettuvuus
  • Mahdollistaa korkeampien ja yhtenäisempien tuuletusvälien käytön
  • Suuri paisuntavolyymi 26:1 kompensoi epätasaisuuksia ontelon pinnoilla
  • Helppo ja nopea asennus
  • Vähäinen savuntuotto, halogeeniton
  • Pitkä tekninen käyttöikä

KÄYTTÖKOHTEET

  • Julkisivun tuuletusvälin palosulku, tuuletusväli max. 25 mm

Lisätietoja: Flamebraker® Vent Facade

Yhteystiedot