Olet täällä

Viilupuu (LVL)

 

LVL (Laminated Veneer Lumber) eli suomalaisittain viilupuu on sorvatuista viiluista liimaamalla valmistettu rakenteellinen puutuote. Valmistettavien LVL-levyjen paksuus vaihtelee 27-75 mm välillä. LVL-levyn enimmäisleveys on 2,5 m ja pituus 24-25 m. Näistä LVL-levyistä voidaan kerrannaisliimaamalla valmistaa paksuja rakenteellisia levymäisiä rakennusosia.

Rakenteellista LVL:ää käytetään myös sauvamaisina pilareina ja palkkeina sekä ohuempina levyinä rankarakenteiden jäykistyksessä. LVL-levystä myös kootaan rakenteellisia elementtejä kuten väli- ja yläpohjien ripa- ja kotelolaatat.

Suomalainen viilupuu valmistetaan liimaamalla 3 mm paksuisia kuusiviiluja yhteen. Halutuista ominaisuuksista riippuen kaikkien viilujen syysuunta on pituussuuntaan tai osa viiluista on liimattu ristiin.

LVL-levyjen viilut ovat hiomattomia ja paikkaamattomia. Viilupuuta on saatavilla erilaisilla pintakäsittelyillä ja myös AB-luokkaan painekyllästettynä. Levyä ei yleensä ole tarkoitettu visuaaliseksi. Haluttaessa pintaviilut voidaan hioa.

Kerrannaisliimauksessa useita LVL-levyjä liimataan toisiinsa, jolloin saadaan aikaan paksuja ja suuria levymäisiä rakenteellisia elementtejä. Liimattavien levyjen suunnat valitaan rakenteelta haluttavien ominaisuuksien mukaan.

Palotilanteessa LVL-palkkien nimellinen hiiltymänopeus on 0,7 mm/min ja LVL-levyjen yksidimensionaalinen hiiltymänopeus 0,65 mm/min.

LVL-levy muodostaa rakenteeseen ilma- ja kosteustiiviin kerroksen. LVL-levyn ääneneristävyys on sen keveydestä johtuen heikko. Ääneneristävyyttä voidaan parantaa kerroksellisilla rakenteilla lisäämällä rakenteeseen massaa ja ääntä vaimentavia eristekerroksia.

Kerrannaisliimauksen jälkeen LVL-levyt työstetään oikeaan kokoon ja muotoon CNC-jyrsimen avulla. Myös ikkuna- ja oviaukot sekä talotekniikan, kiinnitysten, nostojen yms. tarvitsemat lävistykset työstetään levyihin valmiiksi. Mittatarkkuus on ± 1 mm.

Kerrannaisliimattujen LVL-tuotteiden käyttökohteita ovat erilaiset pilari- ja palkkirakenteet, ala-, väli- ja yläpohjalaatat sekä rakennuksen levymäiset kantavat ja jäykistävät osat kuten ulko- ja väliseinät. LVL:n muita tavanomaisia käyttökohteita ovat aukkopalkit, ristikot, kehät, runkotolpat sekä ikkuna- ja oviteollisuuden komponentit.

Käytettäessä kerrannaisliimattua LVL-levyä kokonaisena seinärakenteena, levyn jäykkä rakenne mahdollistaa aukkojen sijoittamisen ja muotoilun melko vapaasti. Myös kulmaikkunat ovat mahdollisia, koska levyrakenne toimii tarvittaessa ulokkeina.

Sisätiloissa LVL-levy tavallisesti pinnoitetaan mutta palomääräysten niin salliessa LVL-pilareita ja palkkeja on saatettu jättää näkyviksi sellaisinaan tai pintakäsiteltyinä.

Vaakarakenteissa LVL-rakenteiden tyypillinen jännevälialue on 5-12 m. LVL:stä valmistettuja kotelo- ja ripalaattoja käytetään yleisesti ylä- ja välipohjarakenteina.

Ulkoseinärakenteessa LVL eristetään ja pinnoitetaan. Eriste sijoitetaan levyn ulkopuolelle. Mikäli rakenteeseen sijoitetaan erillinen ilman- ja höyrynsulku, se voidaan sijoittaa LVL-levyn ja eristeen väliin.

LVL sopii myös tilaelementtien runkorakenteeksi.

Rakenteellinen LVL määritellään SFSEN 14374 standardin mukaisesti eli levyt on aina CE-merkittävä.

Havainnekuva Puuinfo, tuotekuva Metsä Wood