Olet täällä

Monikerroslevy (CLT)

CLT (Cross Laminated Timber) koostuu nimensä mukaisesti useista toisiinsa nähden ristikkäin laminoiduista lautalevyistä. Lautalevykerroksia on tavallisimmin kolme tai viisi, mutta niitä voi olla enemmänkin. Näin muodostuu luja ja jäykkä sekä ominaisuuksiinsa nähden kevyt rakennuslevy, jossa toisiinsa nähden ristikkäiset lautakerrokset tasaavat laminoidun rakenteen kosteuselämistä.

CLT-levyistä käytetään Suomessa yleisesti kirjainlyhennettä CLT. Nimi suomennetaan joskus ristiinliimatuksi monikerroslevyksi tai ristiinliimatuksi lautalevyksi. Muissa maissa se tunnetaan myös nimillä KL-trä (korslimmat trä), X-Lam, KLH (Kreuzlagenholz) ja BSP (Brettsperrholz).

Levyn dimensiot ja valmistustekniikka vaihtelevat valmistajakohtaisesti. Levyn paksuus voi olla 60-400 mm, leveys enintään 2,95-4,8 m ja pituus enintään 12-20 m valmistajasta riippuen.

CLT-levyn raaka-aine on tavallisimmin kuusta tai mäntyä. Näkyviin jääviin pintoihin voidaan käyttää myös muita puulajeja. Levyyn käytettävät laudat lujuuslajitellaan ja sormijatketaan.

CLT-levyjä valmistetaan kahdella liimaustavalla, jotka ovat syrjäliimattu ja syrjäliimaamaton. Syrjäliimatussa levyssä laudat liimataan syrjistään ensin ehyiksi levyiksi ja vasta sitten levyt liimataan päällekkäin ristiin ladottuna. Syrjäliimaamattomassa levyssä lautalevyt ladotaan irrallisista laudoista ja liimaa levitetään vain lautojen lappeelle lautakerrosten välissä. Liimauksen edellyttämä puristus voidaan tehdä vakuumiprässillä (tyhjiön avulla) tai hydraulisella prässillä.

Liimaustapa vaikuttaa levyn ominaisuuksiin. Syrjäliimattu levy on ilmatiiviimpi kuin syrjäliimaamaton. Syrjäliimatussa levyssä kuivuminen saattaa aiheuttaa lautojen halkeilua. Syrjäliimaamattomassa levyssä kosteuseläminen tapahtuu pääasiassa saumojen kohdilla.

CLT-levyn hiiltymisnopeus on valmistajakohtaisesti ilmoitettava asia. Se myös voi vaihdella levyn käyttötapauksesta johtuen, toisin sanoen onko levy vaakasuuntainen vai pystyssä.

CLT-levylle on ominaista sen delaminoituminen palotilanteessa, mikä tarkoittaa levyn palamisen vaiheittaisuutta. Levyn palaminen kiihtyy liimasauman jälkeen, koska hiiltyneen lamellikerroksen oletetaan putoavan pois.

CLT-levyn ääneneristävyys on sen keveydestä johtuen heikko. Ääneneristävyyttä voidaan parantaa kerroksellisilla rakenteilla lisäämällä rakenteeseen massaa ja ääntä vaimentavia eristekerroksia.

Liimauksen jälkeen levyt työstetään oikeaan kokoon ja muotoon CNC-jyrsimen avulla. Myös ikkuna- ja oviaukot sekä talotekniikan, kiinnitysten, nostojen yms. tarvitsemat lävistykset työstetään levyihin valmiiksi. Mittatarkkuus on ± 1 mm.

Levyn pintakäsittely ja viimeistely riippuu levyn käyttökohteesta. Näkyviin jäävät pinnat hiotaan ja pintakäsitellään valmiiksi tilauksen mukaisesti.

CLT -levyjä käytetään kantavina ja jäykistävinä rakenteina sekä seinissä että lattiarakenteissa. Niitä voidaan käyttää myös ei-kantavissa rakenteissa. Sisätiloissa levyt voidaan pinnoittaa tai palomääräysten niin salliessa jättää sellaisenaan näkyville tavoitellusta ilmeestä riippuen.

Levyn jäykkä rakenne mahdollistaa aukkojen sijoittamisen ja muotoilun melko vapaasti. Myös kulmaikkunat ovat mahdollisia, koska levyrakenne toimii tarvittaessa ulokkeina.

Ulkoseinärakenteessa CLT-levy tavallisesti eristetään ja pinnoitetaan. Eriste sijoitetaan CLT-levyn ulkopuolelle. Levyn ilmatiiviys tulee aina tarkistaa valmistajalta. Ilman- ja höyrynsulku voidaan sijoittaa CLT-levyn ja eristeen väliin.

Ilmatiiviistä CLT-levystä voidaan tehdä myös massiivinen ulkoseinärakenne, jolloin yksi levy muodostaa kantavan rakenteen, eristeen sekä valmiit pinnat sisällä ja ulkona. Myös tällöin on suositeltavaa sijoittaa 50 mm eristekerros ja erillinen ulkoverhous levyn ulkopintaan. Se parantaa olennaisesti rakenteen kosteusteknistä toimintaa antaen rakenteelle sääsuojan.

Välipohjissa levyjä voidaan käyttää joko sellaisenaan (lyhyet jännevälit), yhdessä puupalkiston kanssa ja/tai liittorakenteena betoni- tai kipsivalun kanssa. Rakenteen ääneneristävyyttä voidaan parantaa uivalla pintavalukerroksella sekä alapuolisella jousirankakatolla.

CLT sopii myös tilaelementtien runkorakenteeksi. Runkorakenteissa sen kilpailukyky paranee kerrosmäärän kasvaessa. CLT-levylle ei ole toistaiseksi olemassa harmonisoitua eurooppalaista tuotestandardia, joten levyt voidaan CE-merkitä eurooppalaisen teknisen hyväksynnän mukaan. CLT-levyn tekniset ominaisuudet ja rakenteiden mitoitus ovat valmistajakohtaisia.

Havainnekuva Puuinfo, tuotekuva Stora Enso