Olet täällä

Puutavaran laatuluokitus

Sisustuksessa käytettävä puutavara on erikseen sisätilakäyttöä varten lajiteltua, luokiteltua ja käsiteltyä. Sisä- ja ulkoverhouksiin tarkoitetut puutavaratuotteet eroavat ulkonäön lisäksi myös laadullisesti toisistaan.

Lujuuden osalta havupuusahatavara lajitellaan standardin EN 338 tai INSTA 142 mukaan. EN 338 standardin mukaisia lujuuslajittelun luokkia on 12 joista Suomessa yleisimpiä ovat luokat C18, C24, C30, C35 ja C40 joista kaksi viimeistä lajitellaan vain koneellisesti. INSTA 142 standardi tuntee 4 luokkaa, T0-T3 jotka vastaavat EN 338 luokkia C14, C18, C24 ja C30.

Sahatavara lajitellaan myös ulkonäön perusteella laatuluokkiin US (US I - US IV), V, VI ja VII. Lisäksi esiintyy yhdistelmäluokka ST (US+V ja US + V + VI). Luokkien US-VI vaatimuksia täyttämätön puutavara lajitellaan luokkaan VII. Luokitukset perustuvat oksien sallittuun enimmäismäärään huonoimmalla 1 metrin osuudella, lapeoksien kokoon, syrjäoksien kokoon sekä muiden oksien kokoon ulkolappeella ja syrjällä. US-luokka on ulkonäölliseltä laadultaan paras luokka. Katso lisää kohdasta Puutieto/Sahatavara. Luokitus perustuu julkaisuun Pohjoismainen sahatavara, Lajitteluohjeet 2016.

Sisäverhous- ja lattialautojen näkyviin jäävien pintojen laatuvaatimukset on esitelty kohdassa Muotohöylätyt laudat ja listat.