Olet täällä

Sahatavaran lujuuslajittelu

Valtaosa sahatavarasta lajitellaan nykyisin kehittyneillä koneellisilla lujuuslajittelumenetelmillä kuten konenäkömittaus, ominaistaajuuden mittaus, röntgenmittaus ja ultraäänimittaus. Perinteinen koneellinen lujuuslajittelumenetelmä on sahatavarakappaleen taivuttaminen, jonka perusteella saadaan kimmomoduuli ja tätä kautta sahatavarakappaleen lujuusluokka. Sahatavara voidaan lujuuslajitella myös visuaalisesti, jolloin tarkastellaan silmämääräisesti esimerkiksi sahatavarakappaleen oksien määrää, sijaintia ja laatua sekä halkeamia, kieroutta, vääryyttä ja muita vikoja. Lisäksi tarkastellaan sahatavarakappaleen vuosiluston paksuutta.

Standardin EN 338 mukaan havupuusahatavara lujuuslajitellaan taulukon mukaisiin lujuusluokkiin. Lujuusluokat C14…C30 voidaan lajitella joko visuaalisesti tai koneellisesti ja lujuusluokat C35…C50 vain koneellisesti.

Lujuusluokat standardin EN 338 mukaan

kaikki lujuusluokat

C14, C16, C18, C20, C22, C24, C27, C30, C35, C40, C45, C50

Suomessa yleisimmät lujuusluokat

C18, C24, C30, C35, C40

 

INSTA 142 on yhteispohjoismainen standardi, jonka mukaan havupuusahatavara lujuuslajitellaan visuaalisesti alla olevan taulukon mukaisiin lujuusluokkiin. INSTA 142 lujuusluokat on hyväksytty vastaamaan standardin EN 338 mukaisia C-lujuusluokkia.

Lujuusluokat standardin INSTA 142 mukaan

kaikki lujuusluokat

T0, T1, T2, T3

vastaavuus EN 338 kanssa

T0 = C14, T1 = C18, T2 = C24, T3 = C30